Studentské projekty

Green Clusters

Francizska Schenk, FA VUT Brno, vedoucí projektu Nicol Galeová, Ústav experimentální tvorby

1. místo v soutěži Urban Design Award 2019/2020

Ocenění

Urban Design Award 25. ročník (2019/2020)

1. místo

Hodnocení poroty

Anotace

Cílem tohoto urbanistického návrhu je společensky smíšené sousedské bydlení v udržitelné čtvrti v blízkosti přírody. Projekt reaguje na současnou změnu současných bytových struktur a ukazuje možnosti komunitního bydlení bez popírání soukromí. Je založen na myšlence žít v souladu s přírodou a upozorňuje na ekologicky udržitelný způsob života. Na okraji Plzně se v současné době staví rozvojová oblast „Nová Valcha“. Zelené klastry vyznačují konečnou podobu nové oblasti a jasně se distancují od typické předměstské sídelní struktury. Neexistují žádné typické rodinné domy, které nejsou udržitelné jako forma osídlení. Projekt přiměje obyvatele, aby se přiblížili k sobě, což zároveň podpoří vytvoření více volných prostor pro každého.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.