Ateliéry

ZAN Rottová

Učíme studenty přistupovat k práci architekta s širokým záběrem a čistou hlavou. Proto na začátku semestru hlavně čteme, píšeme a mluvíme, pak skicujeme a modelujeme. Rádi pracujeme v týmu, snažíme se dostat od konceptu až po detail a nezapomínat na ekologické aspekty návrhu.

„Začnete skicou, pak uděláte výkres, potom vytvoříte model a potom jdete do skutečnosti, tzn. na místo realizace. A pak se vrátíte ke kreslení. Vytvoříte jakýsi kruh mezi kreslením a tvorbou… Tohle je velmi typické na přístupu řemeslníka. Přemýšlí a koná zároveň. Kreslí a vyrábí. Znovu se vrací... Udělá tohle, předělá tamto – a pak to vše znovu změní.“
Richard Sennett

Iniciační bod do Libčic nad Vltavou, zimní semestr 2018/2019

Rozcvičit a na start...hned v prvním semestru jsme studenty zapojili do skutečného projektu. Jejich návrhy prověřily zadání, které pak v létě zrealizovali starší kolegové z ateliéru Hlaváček–Čeněk ve spolupráci se Skanska Reality a.s. Dostali zadanou malou stavbu do budoucího parku, výsledkem byly altány nebo vyhlídky do svahu, které, včetně prezentace investorovi, osvěžily naši standartní úlohu výstavního prostoru.

Dům s ateliérem, letní semestr 2018/2019

Vilu na Babu, architektův projekt snů, si naši studenti vyzkoušeli na pozemku v ulici Nad Paťankou. Jejich úkolem bylo pracovat s urbanisticky cenným místem, navrhnout zajímavý prostorový koncept, který se neztratí při rýsování dispozic, práce s materiálem, světlem a barvou. Během semestru jsme uspořádali osm přednášek pro všechny studenty našeho ústavu, navštívili jsme rozestavěný port Karolína, světelné studio Erco a vilu Tugendhat.

Portfólio z LS 2018/20019

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková