Ateliéry

ZAN Rottová

Naše ambice je jednoduchá. Chceme, aby se naši studenti naučili přistupovat k práci architekta v širokém kontextu a souvislostech. Proto na začátku semestru hlavně čteme, píšeme a mluvíme, pak skicujeme a modelujeme. Studenty vedeme k týmové práci, k citu pro materiál a také pro ekologické aspekty návrhu.

„Začnete skicou, pak uděláte výkres, potom vytvoříte model a potom jdete do skutečnosti, tzn. na místo realizace. A pak se vrátíte ke kreslení. Vytvoříte jakýsi kruh mezi kreslením a tvorbou… Tohle je velmi typické na přístupu řemeslníka. Přemýšlí a koná zároveň. Kreslí a vyrábí. Znovu se vrací... Udělá tohle, předělá tamto – a pak to vše znovu změní.“
Richard Sennett

Výstava  projektů letního semestru 2017/2018

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková