Ateliéry

Ateliér Florián - FLORIAN STUDIO / STUDENT WORK - studioflorian.com

Vývoj inovativních materiálů a konstrukčních systémů je úzce spojen s komplexním přepracováním procesů plánování, jež zahrnují nápaditou aplikaci počítačových nástrojů v průběhu plánování provozu, konstrukce a výroby. Počítačové metody se staly motorem vývoje a realizace v architektuře, designu, stavebním inženýrství a urbanismu. Vyvíjejí se systémy a virtuální prostředí, jež spojují počítačové myšlení s procesem navrhování struktury. Plánování představuje generativní proces, jež zahrnuje aplikování moderní algoritmické techniky nejen pro počítačovou geometrii, ale i pro systémy založené na strojovém učení umělé inteligence. Struktura je definována algoritmy, do nichž vstupuje řada proměnných, například potřeby uživatele, klima parametry, chování, počet a dimenze jednotlivých komponentů. Struktury, komponenty a materiály získávají postupně inteligenci. Vztah mezi formou i technikou je proměnlivý a úroveň experimentování dospěla do bodu, kdy je nemožné jasně rozlišovat mezi formou a obsahem, a zároveň mezi grafikou, malířstvím, sochařstvím, designem, stavitelstvím a architekturou. Hranice mezi skutečných a virtuálním se začíná vytrácet. Dochází k rozšiřování repertoáru prostorového chápání.
Více

Více na www.studioflorian.com 

 

CZE–Growing, Jakub Trčka, exteriér
CZE–Growing, Jakub Trčka, interiér
CZE–Growing, Jakub Trčka

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková