Ateliéry

Ateliér Florián (FLOW)

MOTTO ● Architektura se nedá naučit ● Platí nápadem k výkonu ● Je nutné změnit své myšlenkové vzorce a posunout se novým směrem ● Důležité je poskytnout prostor pro rozvoj osobnosti ● Adept by měl mít ambice být lepší než jeho pedagog a vzory, které obdivuje ● Mladý člověk by měl mít příležitost poznat a vyzkoušet během studia různé možnosti plánování architektury, designu či urbanismu ● V průběhu plánování využíváme nástroje, systémy, struktury, technologie, materiály a média, které vytvořili lidé během své historie až po současnost ● Na základě získaných zkušeností je naděje, že si mladý člověk uvědomí jakým směrem se vydat ● Zachovat si hravost, bavit se a udržovat si mladistvý pohled na svět ● Důležité je nastartovat sebepoznání a tím i formování osobnosti ● Osobnost znamená architektonický názor ● Proto se snažíme vytvářet zázemí, inspirovat a klást důraz na samostatnost »»» Miloš Florián, vedoucí ateliéru FLO│W

Více

Ateliér FLO│W aplikuje názor, že digitálně řízená architektura má být flexibilní, interaktivní a adaptabilní. Software je hnací silou ve všech etapách plánování struktury a vzniku architektury stavby. Charakteristickým znakem je neustálá snaha o inovace. 

Žijeme v době internetu věcí, jež souvisí s virtualitou a technologiemi jako jsou umělá inteligence, analýzy velkých dat, počítačové simulace, VR, rozšířená realita, 3D/4D tisk a roboti. V souvislosti s novými výzvami je proto nutné se zaměřit na sledování jemných způsobů chování nejen mezi lidmi, či mezi lidmi a prostředím, ale i mezi lidmi, stroji a prostředím. Fyzická infrastruktura staveb a města je integrována do digitální. Moderní prostředí je sít´ově propojeno senzory, jež vysílají velká množství dat pro specifické aplikace. Poskytnutí dat jakýmkoli zařízením připojeným do sítě, vytvoří stav počítačové všudypřítomnosti na principu internetu všeho. Taková komunikační prostředí působí jako rozšíření lidského nervového systému. Vestavěné počítače a senzory rozmístěné po celém městě budou poskytovat a vyhodnocovat informace získané z našich každodenních digitálních stop, a na jejichž základě bude možné přímo generovat urbanistické a architektonické struktury. Záměrem je propojit lidi a procesy do jediného funkčního organismu, který bude živě komunikovat se svým okolím. 

Ve Studiu jsou vítány nekomformní lidé, neboť v sobě skrývají rysy, jež jsou zárukou samostatnosti a odlišné kreativnosti nutné k řešení tradičních i netradičních zadání. Hlavním záměrem práce na projektech je vést členy Studia k poznání, vyšší tvořivosti, představivosti a hlubším úvahám. Nevyžaduje se pasivní přístup: cílem není výchova epigonů, nýbrž pěstování vlastního názoru.

Více zde:

 

CZE–Growing, Jakub Trčka, exteriér
CZE–Growing, Jakub Trčka, interiér
CZE–Growing, Jakub Trčka

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková