Ateliéry

Ateliér Efler – Studio vernakulární architektury - 552

A

A - Žatec – Pražské předměstí – regenerace území chmelařského industriálního dědictví

LS 2023

Zadání

Konverze industriálních objektů v Pražském předměstí města Žatec

Novostavby na stopách zaniklých objektů

Regenerace veřejného prostoru a vnitrobloků

C

C - Žatec - revitalizace a konverze chmelařských industriálních a zemědělských souborů

LS 2023

Zadání

Žatec - revitalizace a konverze chmelařských industriálních a zemědělských areálů a objektů

v městě Žatec a v obci Zálužice - Stekník a Trnovany - v souvislosti s nominací Žatecké chmelařské krajiny k zápisu do seznamu památek UNESCO 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa