Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič

A

Český parlament budoucnosti

LS 2023

„We shape our buildings, thereafter they shape us“
(Winston Churchill, 1943)

TÉMA:

Hlavním tématem našeho ateliéru pro letní semestr 2023 bude návrh významné veřejné budovy našeho státu. Chceme se podívat na základní principy fungování asi nejdůležitější instituce demokratické společnosti – parlamentu.

Jak má fungovat a vypadat parlament v 21. století?

Cílem bude zamýšlet se nad požadavky na tuto instituci, nad tím, jak má fungovat, jak se má prezentovat občanům, co má v dnešní době a v budoucnosti symbolizovat a jak k těmto cílům může pomoci architektura.

Dnes obě komory Parlamentu České republiky zabírají podstatnou část historických malostranských paláců a vytváří obtížně přehledný labyrint propojených budov nejrůznějších účelů, velikostí a hodnoty. Lze říct, že žádná z budov, kde parlament dnes sídlí, nebyla pro tento účel zamýšlena. Současně se zdá, že parlamentu nejen obrazně, ale i fyzicky, v dnešní době chybí propojení s občany.

Budova Federálního shromáždění, realizovaná za účelem alespoň částečného vyřešení této problematiky na konci 60. let 20. století již svému účelu neslouží a pravděpodobně v budoucnu už nikdy nebude.

Nová budova, kterou budeme společně navrhovat, by měla spojit na jednom místě jak Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, tak Senát. A spolu s nimi všechny přidružené administrativní provozy. K tomu budeme hledat další náplň, která by lépe přizpůsobila fungování této instituce dnešní době a přiblížila ji našim představám o tom, jak má parlament fungovat, jaký má mít vztah k „obyčejným“ lidem, jakou roli má hrát ve městě a ve státě.

Budeme si klást otázky, jak moc má být dominantní? Nebo naopak neviditelná? Transparentní? A je to spíš úřad nebo symbol?


MÍSTO

Z množství alternativ pro umístění parlamentu se jako logické, a to i díky řadě architektonických soutěží, zdá umístění této instituce v centru Prahy. Mnoho projektů zejména z první poloviny 20. století umisťovalo budovy parlamentu do oblasti Letenské pláně. Je toto místo opravdu tím správným? I na to bychom rádi našli odpověď.

Jsme otevřeni a těšíme se na rebelské přístupy, polemiku, kritické myšlení, hledání vlastních cest, popření zadání  a alternativní umístění (pod zemí, na mostě, na stadionu, ve virtuálním prostoru apod.).


PROCES

Architektonické navrhování je z povahy multidisciplinární obor. Během semestru se budeme potkávat s odborníkem na statiku konstrukcí, se specialisty na ekologický koncept budov, s památkáři, i se zástupci městského plánování. Pozornost budeme věnovat modelům a prezentaci projektu. Rádi bychom podnikli exkurzi do českého parlamentu i do zahraničí.

Předpokládá se práce ve dvoučlenných týmech s výjimkou diplomního projektu.

Téma je vypsáno jako ateliér občanská stavba (ATOS), soubor staveb (ATSS), volné zadání (ATVZ), volitelný ateliér (ATV) a diplomní projekt (DP).

B

Lávky do Krkonoš vol. 2

LS 2023

Pouze pro zkušené, odvážné a odolné!

V tomto semestru se pokusíme navázat na předchozí úspěšné design-build projekty našeho ateliéru. Mezi naše 1:1 projekty patří lávka přes Hlubokou strouhu (realizace 2018), útulny Kømen a Atüln (realizace 2019), libčický Stožár (realizace 2019) i 3 posedy mezi Libčicemi nad Vltavou a Turskem (realizace 2021).

Stejně jako ostatní ateliéry Ústavu navrhování II se tentokrát vracíme do Krkonoš a ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) budeme navrhovat a především realizovat nové lávky přes horské potoky a strouhy.

Předmětem ateliéru je vypracování konceptu nové lávky do fáze detailní studie, rozpracování do prováděcí a výrobní dokumentace, zajištění výroby a nakonec fyzická realizace na piazzetě před fakultou. Doprava na místo určení a osazení budou již v režii KRNAPu (a pod naším dohledem).

Pro toto zadání hledáme studenty, kteří se nebojí papíru a tužky, ale ani vrtačky, kladiva, bláta a sněhu. Studenty, kteří si chtějí ušpinit ruce fyzickou prací a jsou připraveni v týmu spolupracovat na přípravě a realizaci skutečné stavby.

Téma je vypsáno jako realizační ateliér (ATRN).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.