Ateliéry

Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič

A

MĚSTSKÝ PARKOVACÍ DŮM BUDOUCNOSTI

LS 2024

VIZE

Tématem letního semestru bude návrh městského parkovacího domu v Praze.

Parkování a automobily se staly nedílnou součástí našich měst, sídel a životů. Ovlivňují nás víc, než si často uvědomujeme a připouštíme. Spoluurčují vzdálenosti domů, šířky chodníků, každodenní počet našich kroků, formují rozměry našich obýváků, pomáhají nám, překážejí nám, trávíme s nimi spoustu času, dokonce v nich i bydlíme, milujeme je, nenávidíme... Kde je ve městě zaparkovat?

Ulice, náměstí a prostranství jsou prostorově omezené, chceme veškerý tento cenný prostor věnovat jen automobilům? Parkovací dům se zdá jako jedna z odpovědí na tento problém. Má tento dům ale být pouze „prázdnou“ hmotou uvnitř města, s vysokými slepými štíty? Může městu a místu dům něco přinést? Co se s touto stavbou stane, pokud se v důsledku autonomního řízení redukuje potřeba množství aut v ulicích? Lze tyto utilitární stavby následně využít jinak, když se třeba jednoho dne počet aut zmenší? Jak v současné ekonomice navrhnout dům, který obstojí i v budoucnu?

Lze parkovací dům zapojit do fungování města jinak než pouze dopravně, například společensky, energeticky, produkčně? Lze jej přeměnit na kvalitní bydlení? Jak navrhnout takový dům, aby byl ekologický, resp. udržitelný?

 
MÍSTO

Navrhovat parkovací dům budoucnosti budeme do stávajících historických čtvrtí, které však úplně nebyly navrženy pro parkování. V úvodu semestru se budeme věnovat výběru lokality na základě analýz. Vytipované oblasti zahrnují Vinohrady, Holešovice, Malou Stranu, Nové Město, Žižkov a Vršovice. Myslíme si však, že by dům kromě částečného uvolnění a zobytnění přehlcených ulic mohl místním obyvatelům nabídnout ještě něco, co z něj bude činit důležitý veřejný prostor.

Toto zadání je vhodné pro studenty všech ročníků.

Předpokládá se práce ve dvoučlenných týmech s výjimkou studie pro bakalářskou práci a diplomního projektu.

 
ATELIÉR

Téma je vypsáno jako:

 • ATBS – bytová stavba
 • ATOS – občanská stavba
 • ATZBP – studie pro bakalářskou práci
 • ATVZ – volné zadání
 • ATSS – soubor staveb
 • ATV – ateliér volitelný
 • DP - diplomní projekt

Velikost a obtížnost zadání bude zvolena s ohledem na vybraný typ ateliéru.

 
SCHŮZKY

Studenty do našeho ateliéru vybíráme na základě krátkého pohovoru. Portfolio prosíme s sebou. Podmínkou je přihlášení přes webové rozhraní.

 1. schůzka – pondělí 12. 2. 2024 od 16.45 (po skončení společných prezentací), ateliér 746
 2. schůzka – případný termín bude zvolen dle naplněnosti ateliéru
B

PLÁN B: MĚSTO NAD MĚSTEM - NÁSTAVBY!

LS 2024

VIZE

Densifikace a udržitelnost města prostřednictvím nástaveb.

Přemýšlet budeme o tom, jak by se mohlo město rozrůstat, vyvíjet, nestárnout, nacházet nové funkce, aniž by se zvětšovala jeho zastavěná plocha a tak, aby proces vývoje byl co nejvíce udržitelný po všech stránkách.

Hledat budeme domy, místa nebo i celé čtvrti (třeba sídliště?) vhodné pro zásadní rozšiřování do výšky, budeme hledat funkce, které v území chybí, budeme se zabývat tím, jak by stavby mohly fungovat v budoucnu… a co nejmíň jsme přitom zasahovali do stávajících nezastavěných ploch.

Inspirací mohou být utopie metabolistů 60. let, jako byl třeba Yona Friedman.

Když uvažujeme o udržitelnosti a o budoucnosti existence lidstva a jeho vystavěného prostředí na zemi, nezbývá, než si uvědomit, že ať budeme postupovat sebešetrněji, sebeopatrněji, stavět z těch nejlepších, nejvíce recyklovaných, znovupoužitelných a lokálních materiálů, i když budeme v maximální možné míře uhlíkově neutrální, vždy nezbytně každou novou stavbou vytvoříme novou stopu. Je to přitom vůbec potřeba?

 

„Nejekologičtější budova je... ta, která je už postavená.“ Carl Elefante

 

Podle údajů World Green Building Council polovina budov, které budou existovat v roce 2050, již dnes stojí.

Péče o již existující vystavěné prostředí i jednotlivé budovy je tedy zásadní. Architekt – spolu s klientem – by měli pečlivě zvažovat, zda je nutné jako odpověď na zadání vždy navrhnout a realizovat novostavbu. Zda není možné znovu využít, obnovit, případně doplnit či nezbytným způsobem rozšířit stavbu již existující. Pokud to možné není, tak alespoň vždy doplňovat existující strukturu. Hodnota stávajících staveb však není jen ta ekonomická a ekologická. Důležité je i samo to, že stavba již nějakou dobu existuje, svědčí to o jejích kvalitách, dost možná dokonce o její kráse, která umožnila její přežití.

"There is no Planet B.“

Pojďme ale zkusit náš "Plán B" – Město nad městem.

 

ATELIÉR

Téma je vypsáno jako:

 • DSN – diplomní seminář
 
SCHŮZKY

Studenty do našeho ateliéru vybíráme na základě krátkého pohovoru. Portfolio prosíme s sebou. Podmínkou je přihlášení přes webové rozhraní.

 1. schůzka – pondělí 12. 2. 2024 od 16.45 (po skončení společných prezentací), ateliér 746
 2. schůzka – případný termín bude zvolen dle naplněnosti ateliéru

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.