Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Ateliéry

Ateliér Kohout – Tichý

CHOCEŇ - potenciál urbanistického rozvoje města

ROHANSKÝ OSTROV - současná koordinovaná výstavba

 

A

CHOCEŇ - potenciál urbanistického rozvoje města

Jak se v současné době může rozvíjet menší české město, které je obklopeno půvabnou krajinou? Jak může návrh urbanistické struktury ovlivňovat kvalitu života lidí ve městě? Jaké přístupy zvolit, abychom správně pochopili nejen kvality místa samotného, ale také uměli interpretovat principy udržitelného rozvoje? Cílem práce je naučit se navrhovat adekvátní formy zástavby, které budou tyto principy naplňovat a stanou se přirozenou integrální součástí města. Zadání je připravováno ve spolupráci s městem Choceň.  

B

ROHANSKÝ OSTROV - současná koordinovaná výstavba

Tématem semestru je řešení  Rohanského ostrova v Praze. Jak se má stavět současné město? Co ovlivňuje kvalitu bydlení a jak se vytváří nová městská lokalita? Cílem koordinované spolupráce mezi více ateliery je návrh jednotlivých domů s různou funkční a typologickou náplní v celé lokalitě, včetně návrhu veřejných prostranství. Celkový charakter zástavby bude koordinován podle územní studie, která slouží jako oficiální podklad pro koordinovaný rozvoj v tomto území.  

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková