Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Ateliéry

Ateliér Kohout – Tichý

A

Pardubice - Prokopka

Tématem zadání je konverze brownfieldu v centru města na novou obytnou lokalitu podle předem připravené urbanistické studie. Cílem je se naučit navrhovat bytové stavby nejen jako domy samotné, ale také v závislosti na zadání klienta i vzájemné koordinace. Výsledkem by měl být nejen pěkný a funkční dům, ale i celé prostředí navrhované lokality.  

Zadání připravujeme ve spolupráci s ČSOB, která je majitelem celého pozemku.

2. schůzka 550

S ohledem na již uzavřený výběr studentů do atelieru, další schůzka se nebude konat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková