Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Ateliéry

Ateliér Kolařík

A

#okolokcp

Kongresové centrum Praha (KCP) bude rozšířeno o novou hmotu výstavních ploch. Může to být iniciační krok, který spustí proměnu nekompatibilního prostředí v součást města. Budeme společně hledat cesty této proměny. V genezi lokality, v jeho předpokládané a plánované budoucnosti. S ohledem na jeho výraznou polohu, uplatňující se na horizontech a v panoramatech Prahy. Spektrum potenciálních projektů je komplexní, od integrovaných intervencí po urbanisticko-architektonické řešení celku v relevantním kontextu, tedy návrhů staveb různých typologií, návrhů krajinářských úprav po hledání vizí rozvoje území s ohledem na proměnu výrazu v dálkových pohledech.

Majitel KCP se obrátil na náš ústav s žádostí o spolupráci. Úloha bude paralelně zpracovávaná v ateliérech Ústavu urbanismu. Prezentace rozpracovanosti a úvodní workshop předpokládáme společné.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková