Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Ateliéry

Ateliér Koucký

A

xx1_bytový dům Pod Slovany/Na Moráni

Trojúhelníková parcela, svažitý terén, sousedství emauzského kláštera i IPR Praha v budovách Výstavby hl. m. Prahy od architekta Karla Pragera... Možná hodně složité vstupní podmínky pro „začátečníky“. Ale stojíme si za tím, že i první projekt si může (musí) dát laťku výš, aby se student více naučil. Aby se pokusil naplnit i parcelu, kterou někteří vůbec nepovažují za stavební. Aby se pokusil pokorně, ale současně sebevědomě postavit ve městě městský dům. Aby se pokusil v komplikované geometrii navrhnout efektivní parkoviště bez výtahu. Aby uspořádal v takovém domě běžné byty všech velikostí. Aby sledoval své okolí. Aby začal chápat, co je architektura.


Druhá verze náročného, ale krásného zadání! Hledání optimální míry zastavění s využitím zkušeností a podkladů z loňského zimního semestru a také vertikality ateliéru.

B

xx2 zadání po dohodě s konkrétními studenty

Zadání NAmíru pro konkrétní skupinu studentů.
Aneb není důležité CO, ale S KÝM

C

xx3 PRAHA doplnění městských struktur

Vzhledem k aktuální situaci prosíme o zaslání portfólií (obsahujících kontakty) na následující adresy (jsou to emailové adresy!) a s níže uvedeným pojmenováním, je také možné zaslat odkaz na jiné úložiště na stejné emaily pro jednotlivá zadání. Předem děkujeme.

___pro bytové stavby předmět emailu i název souboru ATBS_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bu7fml1dt6r3t2h2+007d7othk8@boards.trello.com

___pro ATZBP předmět emailu i název souboru ATZBP_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bvexlyp227yye5u2+25b7gqci6u@boards.trello.com

___pro ATU předmět emailu i název souboru ATU_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bu7fml1dt6r3t2h2+007d7othk8@boards.trello.com

___pro OSTATNÍ zadání obdobně s názvem souboru i emailem XXXXX_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bx048ue5r702ts2n+0bnx193lqm@boards.trello.com

asistentka ateliéru edita lisecová bude v 551 i 14.9. 2020, případně v kanceláři (souběh se schůzkou JUHA) 724 250 747 a vyřešíme případné nejasnosti

výsledek - seznam přijatých studentů oznámíme ideálně do pondělního večera, nejpozději během úterý, nezapomeňte uvést do portfólia/ textu emailu svůj kontakt!

 

 

 

obecně

Ateliér pracuje na principu společných konzultací – presentací, kdy studenti obhajují své návrhy v průběhu celého semestru. Jednotlivá zadání jsou v rámci lokality rozdílná a kopírují potřeby studentů dle učebního plánu. Společný a důležitější je vždy způsob uvažování a směrování diskuse k nejaktuálnějším problémům současné architektury. Ideálním výsledkem jsou suverénní jednotlivé práce, které tvoří jednotný celek.

Nedílnou součástí práce v ateliéru je profesionální presentování současnými technickými prostředky a obhajoba architektonického návrhu. Portfolio je při výběru studentů výhodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková