Ateliéry

Ateliér Trevisan

A

KRAJINA JIZERNÍHO VTELNA A ZÁMKU STRÁNOV

ZS 2022

Zadání

Tématika:

Kulturní a historická krajina a zámecký areál, ochrana přírody a životního prostředí, šetrná rekreace a turismus. Rozvojové a veřejné prostory v obci.

Zadání:

 • Propojení (pěší, cyklistická a jiná) částí Jizerního Vtelna s Jizerou, zámkem Stránov a sousedními katastry
 • Návaznost a interpretace zámeckého parku a obory se zemědělskou krajinou a její prostupnost.
 • Nová výstavba v bývalém areálu statku a jeho celková regenerace
 • Reakce na zásadní změnu dopravy v lokalitě realizací tunelu v obci

Spolupráce se s obcí Jizerní Vtelno, soukromým investorem

B

PŘEDZÁMČÍ ZÁMKU STRÁNOV

ZS 2022

Zadání

Tématika:

Adaptace historického prostředí na nové funkce

Zadání:

 • Zapojení jízdárny, nájemního a hotelového bydlení a objektů pro kulturní akce
 • Nakládání s dešťovými vodami
 • Revitalizace vodní nádrže
 • Práce se vzrostlými a památnými stromy

Spolupráce se soukromým investorem, NPÚ

C

VNITROBLOKY NA PRAŽAČCE, PRAHA 3, ŽIŽKOV

ZS 2022

Zadání

Zadání:

 • Koncept pěti vnitrobloků bytových domů a zapracování nových komunitních potřeb a funkcí
 • Prostupnost území, návaznost na širší okolí
 • Úprava okolí supermarketu Lidl
 • Farmářské trhy v navazujícím okolí
 • Řešení dopravy v klidu
 • Práce s dešťovou vodou z okolních objektů
 • Práce se stávající vegetací

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.