Ateliéry

Ateliér Trevisan

A

Terezín

ZS 2020

Zveme studenty těchto studijních programů:

 • Studijní program Krajinářská architektura Bc.
 • Studijní program Krajinářská architektura Mgr.
 • Studijní program Architektura a urbanismus

Témata:

 • z Terezína do Litoměřic a zpět
 • předprostor a vnitroblok bývalých kasáren
 • Smetanovy sady
 • Jiráskovy sady
 • Wizerům dům
 • hotel Memorial
 • ztvárnění cesty a vlečky z Bohušovic do Terezína
 • promenáda po hradbách
 • základní škola
 • sokolovna
 • záplavové kotliny
 • orientační a informační systém
 • propojení Malé a Velké pevnosti
 • řešení uličního prostoru
 • říční lázně
 • esplanáda, pohledy, výhledy
 • cesta kolem vody
 • Jižní šíp
 • a další možná témata

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková