Ateliéry

Ateliér Trevisan

A

Areál Zámek Osečany – Tvůrčí rezidence

LS 2021

Málo známé místo na Sedlčansku s pohnutou historií, mnoha majiteli a otevřenou budoucností.

Od tvrze po zámek, skrze mnoha přestaveb a  přístaveb i proměn okolí -  hospodářské dvory, nádvoří, terasová zahrada, krajinářský park, provázanost s krajinou. Některé části areálu měnily svou podobu, park v je však na 100 let bez odborné péče. Všech 15 ha je památkově chráněno.

Zámek s novými mladými majiteli přináší nové využití jako jejich rezidence a ateliery, ale hlavně místo tvůrčího klidu.  Celý areál tedy čeká na návrhy odpovídající – jako vždy – potřebám a snům nových majitelů (citace): ‚Tvůrčí rezidence, místo soustředění, práce a sdílení….Park a práce v něm, i jednotlivé místnosti zámku budou poskytovat nerušený prostor pro soustředění, které je nezbytné pro tvůrčí i vědeckou práci.

B

Jiráskovy sady Terezín – Vizitka města

LS 2021

Terezín. Barokní vojenská pevnost. Vojenské město a bezprostřední krajina - 398 ha

podle jednoho návrhu.  Pro svou jedinečnost a dochovanost je na indikačním seznamu památek UNESCO.

Nejnavštěvovanější památka Ústeckého kraje. Většina objektů a ploch v majetku města. ‚Terezín – město změny‘ -  vize adaptace města po potřeby dnešních a budoucích obyvatel v souladu turistickým ruchem a památkovou péčí.

Jiráskovy sady -  jedna z centrálních parkových ploch, desetiletí bez cílené péče a programu.

Bezprostředně za vstupem do města a velké pevnosti, v průsečíku hradeb, Muzea, vstupu na hlavní náměstí a bývalé nemocnice čekající na adaptaci k novému bydlení.  Místem budoucího setkávání místních i návštěvníků i prvním dojmem denně projíždějících.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková