Ateliéry

Ateliér Sedlák

A

Praha - velké centrum

LS 2021

Zadání

Centrum je neodmyslitelnou a identifikující částí města, a proto bývá metaforicky nazýváno jeho srdcem.

Zde míněná velikost centra však není jeho rozměrem nebo počtem jeho obyvatel, ale „měří“ se především osobitostí a „vnitřní velikostí“ tohoto srdce, stejně jako je tomu u „velkého u člověka“.

Centra opravdových velkoměst jsou vitální a komplexní „města ve městě“ se všemi městskými aktivitami, které nutně neutiskují svá historická jádra, ale koexistují s nimi a rozvíjejí je za jejich původními hranicemi. Sem lze přenášet rostoucí exploatační tlak a posilovat celkový charakter „velkého centra“.

Ptejme se jak je tomu v Praze…

…její historické srdce, na dobu svého vzniku mimořádně veliké, zde i dnes hraje významově zcela dominantní roli. Přes původní velkorysost vymezení a pro jeho současnou atraktivitu mu však jako celku hrozí přetížení, chceme-li po něm zajištění všech centrálních funkcí města i státu, tak jako tomu bylo dosud. Naštěstí má dodnes v přímém kontaktu rezervy pro svůj rozvoj.

Každá z vybraných lokalit má značný a osobitý charakter a potenciál a každá z nich potřebuje dotvořit k prospěchu velkého centra.
 

I. ATU – URBANISTICKÁ ZADÁNÍ A SOUBORY STAVEB

Pankrác, Holešovice, Dejvice, tři odlišné typy a podrobnosti urbanistické práce

PANKRÁC

„Dostavbová“ a „rozvojová“ úloha

 a) Dotvoření prostředí v okolí existujících výškových staveb horizontálními strukturami formujícími veřejné prostory (západní část, dnes tzv. „pentagon“).

b) Návrh rozvoje území formou i funkcí komplementárního centra (východní část „nový – malý pentagon“)

 Master plan 1:2000, vybraná část, a) nebo b) 1:1000

HOLEŠOVICE

„Lokátorská“ úloha

 Návrh prostorové komposice v místě brownfieldu, propojení dvou dnes oddělených částí residenční čtvrtě.

 Master plan 1:5000

DEJVICE

„Dotvářející “ urbanisticko – architektonická úloha

 Dotvoření nedokončeného „velkého konceptu“ centra čtvrti a jeho representativně koncipovaného náměstí a podoby okolních hlavních komposičních prostorů

 Master plan 1:500–1:200
 

II.  -   ARCHITEKTONICKÁ ZADÁNÍ

V rámci urbanisticky řešených lokalit jsou obsažena témata pro všechny typy semestrálních zadání, zahrnující:

ATOS - galerie, koncertní síň, divadlo, lázně, bazén

ATSS - Soubor kulturních a školských staveb – viz také ATOS

ATBZ, ATZBP - Polyfunkční obytný dům na náměstí, dům pro studentské bydlení

ATRN - Atelier realizační – regulační plán

ATVZ - Dle domluvy s preferencí týkající se nabízených pražských lokalit

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková