S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliéry

Ateliér Sedlák

A

Alter ego pražské Královské cesty aneb od Staromáku k Hradu

Staroměstské náměstí – Kafkovo náměstí – Kaprova - Palachovo náměstí - Klárov - Chotkova

A) Téma ateliéru (téma umožňuje všechny typy semestrálních zadání)
Zadání souvisejí tematicky i místem. Jednotlivé úlohy budou ve výsledku tvořit jeden širší celek.

Dotvoření významné historické trasy města dostavbou a úpravou veřejných prostorů. Významná a stále více atraktivní trasa města, dnes stále více alternující turisticky přetíženou Královskou cestu přes Karlův most, je územím, kterým se již odedávna zabývali mnozí architekti, mezi nimiž vystupuje také významná postava Josipa Plečenika. V minulosti zde vzniklo několik návrhů úprav a území doznalo mnoho proměn i v relativně nedávné době.

Ani dnešní stav však nelze považovat za konečný vzdor tomu, že se jedná o jedno z historicky nejcennějších území. Zůstává v něm významný kreativní architektonický i urbanistický potenciál úprav veřejných prostorů a dostaveb na místech zaniklých domů…

B) Motto semestru „Kontrapunkty místo kontrastů“

Kontrapunkt (def. cit.) je zásadní komposiční technika, princip (nejen v hudební teorii), kterým je „protihlas“ rozvíjející a obohacující základní samostatný hlas. Je uměním souzvuku, avšak sám o sobě také dává smysl.

Ovládnutí smyslu a pravidel kontrapunktu přenesené do urbanistické a architektonické polohy je možným krokem k dnes tolik problematizovanému vztahu k historii. Je také pokračováním cesty k  harmonické různorodosti, „polyfonii“, kterou historická prostředí jsou.

Kontrast (def. cit) je celková nebo naprostá nepodobnost, zásadní odlišnost, diametrálně rozdílná vlastnost, opak.

C) Jednotlivá zadání

  • ATU – řešení trasy jako celku, jejích veřejných prostorů a v urbanistické rovině jejich nedotvořených míst, staveb.
  • řešení soustavy nebo jednotlivých veřejných prostorů:
  • Staroměstské náměstí – Kafkovo náměstí – Kaprova – Palachovo náměstí – Klárov - Chotkova
  • ATOS  - galerie, muzeum, lapidárium, kulturně informační centrum…
  • ATBZ - polyfunkční dům
  • ATBZ - Obytný dům
  • ATSS – soubor staveb prostor Klárova
  • ATVZ – dle dohody
  • ATZBP - (viz ostatní zadání)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková