Výstava ateliérových prací

Sídliště Dubina, Ostrava

Bc. Veronika Žďárská

Anotace

Ostravské sídliště Dubina bylo postaveno v 80. a 90. letech minulého století na jižním okraji města. Jedná se o zástavbu složenou ze superstruktur. Sídliště je z hlediska funkčnosti považováno za jedno z nejproblematičtějších v Ostravě. Cílem návrhu je nalézt řešení, jež by umožnilo snadnější strukturalizaci území a hierarchizaci jeho jednotlivých vrstev, což umožní obyvatelům oblasti se s prostředím lépe identifikovat a dosáhnout vyššího standardu kvality bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout