Ateliéry

Ateliér Zavřel

Snažíme se najít vhodnou náplň pro úlohy stanovené učebním plánem od těch nejjednodušších ke složitým na konci studia. Přestože myšlenka vertikálního ateliéru láká k jednotným zadáním, hledáme úlohy různé obtížnosti s ohledem na znalosti a dovednosti různých ročníků. Vedle stupně obtížnosti nás zajímá specifičnost programu. Student by neměl spoléhat na běžnou typologii, ale měl by se snažit najít jedinečné řešení, přemýšlet o zvláštnostech a hledat jejich prostorový výraz.

Více

Zájem o ekologická témata se nesnažíme křečovitě tlačit do specifických úloh, ale zdůrazňujeme ekologickou kvalitu v každém projektu. Individuální práci vždy kombinujeme s prací v týmu tak, aby se studenti od začátku učili spolupráci s ostatními. Najít rovnováhu mezi svobodným rozletem jednotlivce a zodpovědností vůči týmu není jednoduché – nejen ve škole, ale ani později v praxi.

Tyto principy je možné aplikovat v nejrůznějších situacích, počínaje úlohou bytovou na začátku studia (ATBS). Iniciovali jsme interní soutěž Druhá kůže, jejíž každoroční výsledek naznačuje všeobecné zlepšení přístupu k výuce bytových projektů. Práce v ateliéru probíhá podle předem dohodnutého časového plánu, intenzivní výjezd do Kruhu se stal nezbytnou podmínkou. Závěrečnou prezentaci a výstavu projektů se nesnažíme centrálně režírovat, ale ponecháváme hodně prostoru iniciativě studentů.

Specifikem ateliéru je spolupráce se zahraničními studenty programu Erasmus. Jejich přítomnost na fakultě je obohacením celoroční rutiny a je navíc přípravou našich studentů na výjezd do ciziny. Důležité projekty na konci bakalářského i magisterského studia rádi vyvíjíme se studenty, kteří v průběhu studia s naším ateliérem úspěšně spolupracovali.

V rámci praktického semináře "navrhni & postav" studenti Adam Bujok, Michaela Černá, Anton Lukáč, Vojtěch Palm a Filip Zdvořák navrhli, vyprojektovali a zhotovili instalaci funkčního modelu lávky pro pěší do Krkonoš.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková