Ateliéry

Ateliér Juha

Zabýváme se navrhováním staveb pro zdravotnictví, lázeňství, rehabilitaci,
volný čas a sport. Hledáme vztah funkce a architektury a zkoumáme jejich
vzájemné ovlivňování. Zajímáme se především o postavení, působení a pocity
člověka v tomto prostředí. Důležité je také začlenění těchto staveb do
struktury sídel a do krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková