S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ateliéry

Ateliér Juha

Zabýváme se navrhováním staveb pro zdravotnictví, lázeňství, rehabilitaci, volný čas a sport. Hledáme vztah funkce a architektury a zkoumáme jejich vzájemné ovlivňování. Zajímáme se především o postavení, působení a pocity člověka v tomto prostředí. Důležité je také začlenění těchto staveb do struktury sídel a do krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková