Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Fingerová–Grohmannová

Ideová východiska

Bezprostřední okolí místa, kde žijeme, je pro kvalitu života velice významné. Nepříliš dobrá stávající situace se řeší většinou víkendovým únikem z měst na chaty a chalupy. To má ale svá úskalí a blízká budoucnost ukáže, zdali se tento trend nebude muset například z ekonomických i ekologických důvodů zásadně změnit. Velkou hodnotou každodenního života je už dnes, když z místa svého trvalého bydliště nemusíme pravidelně prchat, protože nám nabízí to, co k životu potřebujeme.

Hledáme možnosti, jak zdánlivě nezajímavá území proměňovat v místa, kde se lidem dobře žije a se kterými se mohou identifikovat způsobem, který mimo jiné šetří finanční prostředky na údržbu exteriérových (např. parkových) ploch. Místa, kde se rozumně nakládá s dešťovými vodami, zpevněnými plochami, vegetací stávající i nově navrhovanou, s mobiliářem, který umožňuje práci, odpočinek i sdílení. Případně s uměleckými díly, která prostor obohacují o další rozměr.

Fakulta architektury ČVUT svým zaměřením umožňuje studentům dobře se orientovat v problematice městského prostředí a naším cílem je prohloubit teoretické znalosti o dotyk s budoucí praxí.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.