Ateliéry

Ateliér Fingerová–Grohmannová

Ideová východiska

Bezprostřední okolí místa, kde žijeme, je pro kvalitu života velice významné. Nepříliš dobrá stávající situace se řeší většinou víkendovým únikem z měst na chaty a chalupy. To má ale svá úskalí a blízká budoucnost ukáže, zdali se tento trend nebude muset například z ekonomických i ekologických důvodů zásadně změnit. Velkou hodnotou každodenního života je už dnes, když z místa svého trvalého bydliště nemusíme pravidelně prchat, protože nám nabízí to, co k životu potřebujeme.

Hledáme možnosti, jak zdánlivě nezajímavá území proměňovat v místa, kde se lidem dobře žije a se kterými se mohou identifikovat způsobem, který mimo jiné šetří finanční prostředky na údržbu exteriérových (např. parkových) ploch. Místa, kde se rozumně nakládá s dešťovými vodami, zpevněnými plochami, vegetací stávající i nově navrhovanou, s mobiliářem, který umožňuje práci, odpočinek i sdílení. Případně s uměleckými díly, která prostor obohacují o další rozměr.

Fakulta architektury ČVUT svým zaměřením umožňuje studentům dobře se orientovat v problematice městského prostředí a naším cílem je prohloubit teoretické znalosti o dotyk s budoucí praxí.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová