Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

CAD IV

CAD IV 3dMaxDesign pokročilí

Dosažení pokročilého stupně v 3DS MAX pro účely vizualizací budov / interiérů.

CAD IV ArchiCAD pokročilí

Zdokonalení modelářských schopností, důraz na využití ArchiCADu v praxi. Využití ArchiCADu jako nástroje pro zpracování projektové dokumentací – převod modelu z úrovně návrhu do podrobnějšího projektu pro stavební povolení. Práce na větších projektech v několikačlenném týmu.

CAD IV BIM Revit Experti

Rozšíření znalostí a schopností práce s Autodesk Revitem, respektování BIM pravidel. Zapojení vizuálního programování v Dynamo. Použití týmové spolupráce, vytváření vlastního parametrického obsahu, vytváření vlastní šablony projektu. Porozumění
a ovládání 3D i 2D funkcí a možností software Revit (a spolupracujících aplikací, AutoCAD).

CAD IV Revit pokročilí

Rozšíření znalostí a schopností práce s Autodesk Revitem, respektování BIM pravidel. Použití času – „Fází“ a „Variant“, týmová spolupráce, schopnost upravit si 2D/3D prvek „rodinu“ a zvládat nastavení projektu, schopnost upravit si šablonu projektu. Základy parametrického adaptivního modelování.

CAD IV Rhinoceros

Studenti se seznámí s prostředím softwaru Rhinoceros. Zvládnou pokročilé modelování, pokročilé vizualizace a mohou použít software Rhino pro ateliérová zadání.

CAD IV Scripting

Studenti prohloubí své znalosti algoritmického modelování. Získají větší kontrolunad modelem a zvýší tak míru automatizace v komplexnějších projektech.

CAD IV AutoCAD Pokročilí

Zvládnutí software Autocad pro zpracování složité práce na úrovni projektu.Použití pokročilých a s15116-ustav-modeloveho-projektovaniofistikovaných nástrojů při zpracování projektu. Schopnost zorganizovat projekt v Autocad pro týmovou spolupráci. Schopnost samostatně si stanovit cíle, zvolit postup a během práce jej kriticky revidovat při zpracování konkrétních složitých úkolů za použití Autocad.

CAD IV BIM ArchiCAD Experti

Naučit pokročilé užívání ArchiCADu: tvorba vlastních parametrických prvků ve 2D a ve 3D, komunikace s ostatními BIM softwary (statika, TZB) a koordinace společného modelu.

Související předměty

CAD I
CAD II
CAD III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková