S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

CAD IV

CAD IV BIM ARCHICAD EXPERTI

Naučit pokročilé užívání ArchiCADu: tvorba vlastních parametrických prvků ve 2D a ve 3D, komunikace s ostatními BIM softwary (statika, TZB) a koordinace společného modelu.

CAD IV BIM REVIT EXPERTI

Rozší ření znalostí a schopností práce s Autodesk Revitem, respektování BIM pravidel. Zapojení vizuálního programování v Dynamo. Použití týmové spolupráce, vytváření vlastního parametrického obsahu, vytváření vlastní šablony projektu. Porozumění a ovládání 3D i 2D funkcí a možností software Revit (a spolupracujících aplikací, AutoCAD).

CAD IV SCRIPTING POKROČILÍ

Studenti prohloubí své znalosti algoritmického modelování. Získají větší kontrolu nad modelem a zvýší tak míru automatizace v komplexnějších projektech.

CAD IV AUTOCAD POKROČILÍ

Zvládnutí software Autocad pro zpracování složité práce na úrovni projektu. Použití pokročilých a sofistikovaných nástrojů při zpracování projektu. Schopnost zorganizovat projekt v Autocad pro týmovou spolupráci. Schopnost samostatně si stanovit cíle, zvolit postup a během práce jej kriticky revidovat při zpracování konkrétních složitých úkolů za použití Autocad.

CAD IV BLENDER – POKROČILÍ

Studenti mají možnost se zdokonalit ve využívání open source softwaru.

Související předměty

516CAD1, 516CAD1K CAD I
516CAD2, 516CAD2K CAD II
516CAD3, 516CAD3K CAD III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková