Dějiny a teorie architektury III

Předběžné okruhy

 1. Počátky renesance v Itálii.
 2. Rozvoj renesance v Itálii.
 3. Michelangelo Buonarroti a „manýrismus“ v architektuře.
 4. Renesanční architektura mimo Itálii.
 5. Renesanční architektura v Praze.
 6. Renesanční architektura v českých zemích.
 7. Barokní architektura v Itálii.
 8. Barokní architektura mimo Itálii.
 9. Barokní architektura mimo Evropu.
 10. Barokní architektura v českých zemích – 17. století.
 11. Barokní architektura v českých zemích – 18. století.
 12. Barokní gotika.
 13. Renesanční a barokní zahrady.
 14. Baroko a klasicismus.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.