Dějiny a teorie architektury III

Povinná literatura

  • Vlček, P.: Dějiny architektury renesance a baroka.

Doporučená literatura

  • Kalina, P.: Praha 1437–1610.
  • Bachtík, J.: Barokní architektura v Čechách

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.