Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Dějiny a teorie architektury V

Literatura k přednáškovému cyklu

- Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny, Academia, 2004.
- Petr Vorlík, Dějiny architektury dvacátého století (skripta), ČVUT v Praze, 2010.

- Peter Gössel – Gabriele Leuthäuser, Architektura 20. století, Taschen, 2006.
- Charles Jencks, The Story of Post-modernism, John Wiley & Sons Ltd., 2011.
- Dennis Sharp, Twentieth Century Architecture. A visual history, Lund Humphries London, 1991.
- Oldřich Ševčík, Programy a prohlášení architektů XX. století (skripta), ČVUT v Praze, 1999-2011.
- dejiny.fa.cvut.cz

- Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění, Díly 4, 5 a 6, Academia, 2005 a 2007.
- Lenka Popelová – Vladimír Šlapeta – Petr Vorlík (eds.), Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918–2018, Foibos, Národní památkový ústav, 2018.
- Petr Vorlík – Klára Brůhová, Beton, Břasy, Boletice / Praha na vlně brutalismu, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2019.
- Petr Vorlík, Český mrakodrap, Paseka, 2015.
- povalecnaarchitektura.cz

Cvičení: liché úterý 12.30 – Michael Rykl, Martin Kolovský

Kontakt:
 • preferujte prosím soukromý email:  michael.rykl@centrum.cz
 • hromadné instrukce přes KOS, tedy na školní adresu!
 • v út. 11.10. výklad v učebně, jinak konzultace dle potřeby prezenčně nebo přes teams 
 • ve 2. polovině semestru prezentace, resp. veřejně prováděné druhé konzultace, na nichž budou již pokročilejší výsledky

Rozhodnutí se pro zadání: do týdne, tedy do 4.10. emailem, pokud se nerozhodnete již na místě v úvodní hodině.

Témata:
1. mimopražský nájemný dům 

Půjde o reakci na přednášku o nájemném domě velkoměsta, kterou jste měli  ve 4. semestru a něco z toho je i publikováno  jako kapitola v knize vyšlé nedávno Kapitoly z historie bydlení. Cílem bude  na příkladech mimopražských sledovat trendy obecné, zpoždění i nutnou závislost na infrastruktuře sídla. Budeme sledovat, jak ostře byly sledovány stavební řády - nespalnost, větrání apod.

Podmínkou je mít k disposici plány domu, tedy si vybrat takový dům, kde  nebude problém s majitelem, který pro stavební úřad musí vydat dobrozdání. Také je nutné, abyste dům mohli navštívit – tedy alespoň společné prostory, půdu, sklep a alespoň jeden byt (tam kde někoho znáte). Dále bude třeba se seznámit s okolím tedy co je to za čtvrť či dům, kdy byl ve městě – této části – vodovod, kanalizace, (příp. plyn, elektřina), abychom vybavení domu  a jeho disposici rozuměli.

Za „mimopražský“ lze podmínečně považovat i vzdálenější předměstí Prahy – např. Košíře, Veleslavín, Zbraslav apod. Výběr takových po dohodě.

K zápočtu je třeba zpracovat elaborát s rozborem - komentářem- situace, disposice, konstrukce a výrazu stavby (s použitím plánů ze stav. úřadů), katalogem dostupných detailů drobné stavební výbavy.

Uvedení zdrojů je samozřejmost.

Na konzultacích se bude podílet doktorand Ing. arch. Josef Holeček.

2. secese, Art deco, expresionismus  a neoklasicismus  v maloměstech v tzv. Sudetech

Rychle mizející  dekorativní fasády 10. - 30. let 20. stol. Plošná inventarizace, podklady vyhledávat v archivu stav. úřadů  - k dataci a autorskému původu.

Jeden student zpracuje cca 7-8 objektů.

Co je třeba udělat jako katalogové heslo:

 1. fotodokumentaci jak to půjde – obvykle jen exteriér
 2. plány ze stav úřadu   vyjednáno v Tanvaldu  dokončení skupiny rozpracovaných lokalit
 3. vyhodnotit slohové projevy   obvykle směs motivů
 4.  pokud možno z dokumentace komentovat  i disposiční projevy – (obvykle směs motivů a principů)
 5. Pokud máte někdo možnost jinde v Sudetech či SZ Čechách   vč. konexí na stav. úřadech, jistě je možno domluvit individuálně

pro inspiraci: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/saau/tradicionalismus-a-expresionismus.htmlPotůček Jakub - Potůčková Vendula: Slavné stavby Jindřicha Freiwalda

3. Zájezdní hostince v západních Čechách – vyhledávací studie

Rychle mizející  stavby, nebo radikálně přestavované, pocházející z pozdního 18. a 1. pol. 19. stol. Jsou soplu s poštovními stanicemi výsledkem průtahů tzv. císařských silnic, ale nejen.

Blíže pohovoří ing. arch. Martin Kolovský, doktorand, který se na konzultacích bude podílet.

4. Bydlení na přelomu středověku a novověku

Vybrané partie – příprava  pro publikaci. Vyhrazeno.

5. Koupelnové a kuchyňské studio 1924-38

Vila Karla Čapka v Praze na Vinohradech. Na základě faktů ze SHP vytvořit virtuální model koupelny a kuchyně. Nutno domodelovat zařizovací předměty aj. detaily jednak na místě, jednak v depozitáři, jednak analogické v Muzeu stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích, tedy nutno tam i zajet.

Práce bude rozdělena tak, že jednotlivosti budou samostatné, ale snadno vložitelné do modelu místnosti. 

Spolupráce ve trojicích nezbytná!

Cvičení: středa sudá 9:00 – Matúš Dulla, Alexander Kuric

Téma:
Modely ikonických děl moderní české architektury pro nevidomé

Cíl:
1/ Vytvořit sérii haptických modelů ikonických staveb moderní české architektury
2/ Při konstruování modelu si hapticky bezprostředně přiblížit (alespoň vnější) parametry mistrovských architektonických děl.

Harmonogram:

 • 21. 9.        úvod, výběr zadání
 • 5. 10.        příprava podkladů
 • 19. 10.      plán modelu
 • 2. a 9. 11. frézování
 • 30. 11.      skládání a barvení
 • 14. 12.      popisky a odevzdání, zápočet
 • 02 2023     výstava
       
     

Rozpis spracovania modelov (4. 10. 2022)

 

 

Modely pro nevidomé

 

 

 

 

Č.

objekt

autor

místo

rok

sudent/ka

1

Zotavovna Machnáč

Krejcar

Trenč. Teplice

1930

Tesař Prokop, Suk Antonín

2

Krematorium

Wiesner

Brno

1930

Bojková Anna, Šimková Monika

3

Vila Tugendhat

Mies

Brno

1930

Lakomý Pavel, Slodičák Gregor

4

Kostel sv. Václava

Gočár

Praha

1930

Maga Samuel, Nechajev Lukáš

5

Kostel Nejsv. srdce

Plečnik

Praha

1932

Puchalová Dominika, Klingová Klára

6

Kolonádový most

Belluš

Piešťany

1932

Beláková Markéta, Činčalová Karin

7

Všeob. penzijní ústav

Havlíček-Honzík

Praha

1933

Štefánik Filip, Faist Miroslav

8

Památník Vítkov

Zázvorka

Praha

1938

Oravkin Maroš, Laššáková Barbora

9

Vysílač a hotel Ještěd

Hubáček

Liberec

1973

Zakharov Artur, Martirosian Lusine

10

Hotel Thermal

Machonin/ová

Karlovy Vary

1977

Afanaseva Alena, Konenko Emiliia

11

Můstek

Šrámková

Praha

1983

Bílý Matěj, Nováková-Schwarz Šárka

12

Mariánský most

Koucký

Ústí nad Labem

1998

Ptáčková Barbora, Jindřichová Eliška

 

       

Cvičení: středa lichá 10:45 – Mounir Sabah Affaki (anglicky)

Topic:

Modern Movement and Post-war Heritage in Europe and in the Czech Republic 

The history of the modern movement extends to an entire century, most crystalised during the interwar period, revised and advanced during the post-war. Different trends, ideologies, and schools of thought have emerged responding to various challenges and political atmospheres. Innovative solutions to overcome the destruction of cities, recover the damaged infrastructure, and supply for housing shortages were definitely needed. Population growth, economic fluctuations, and key instances, of wars, political regimes and occupations, the establishment of architectural schools, international congresses and expos, and the various trends and artistic movements, have had considerable impacts on design processes and architectural products that we can still witness today. 

Studying the history and theory of modern architecture goes beyond memorising key events and the masterpieces of the avant-gardes to exploring recent debates, looking beyond the famous and the familiar, and contrasting and highlighting analogies on different levels. 

For this assignment, students are expected to present a poster (A0, including a descriptive text max. 1000 words + figures approx. 6 of (re)produced illustrations) on ONE of the following options: 

1 - Analysis and presentation of an academic text:  

Discuss a scientific journal article/ book chapter/ magazine of choice (word count min. 3000, max. 6000), preferably published after 2010, focusing on individual topics such as schools of thought, artistic trends, important architects, etc. Elaborate on one to two case studies either from the text or relevant to it.  

2 - Architectural/ urban analysis of a case study:  

Under the theme continuity vs change, provide a comparison between the original and current status of a building OR an urban agglomeration. Provide a critical analysis tackling the issues of adaptability, sustainability, obsoleteness, and outdatedness. 

3 - Comparative analysis of 2 to 3 case studies: 

Approaches may include: (1) International comparisons, for instance of context, architectural language, technology, and choice of materials; (2) Typological comparisons, highlighting similar or different expressions of form and function within the same typology; (3) Architects of the same generation, highlighting artistic influences, choices, and responses to common issues; (4) Buildings by the same architect, showing development in architectural skills and response to contemporary trends and challenges. 

Choose whether you would like to work independently or with a colleague, nominate 3 options from the following (could be of the same theme), order them according to your preference, and submit them to mounir.sabeh.affaki@cvut.cz by 29/09 1 p.m.  

                Example: 

Option 1 - Architectural/ urban analysis of a case study: Kotva Department Store. 

Option 2 - Architectural/ urban analysis of a case study: CUBE office center. 

Option 3 - Analysis and presentation of an academic text: Brůhová (2018) Vera Machoninova: First Lady of the Czechoslovak Brutalist Architecture. Attached is a PDF/ scan of the text

Consider that the final selection will favour cases that are not overly discussed. It should reflect temporal, stylistic, and geographic diversity.

Students are advised to check their emails for instructions and communication (email mounir.sabeh.affaki@cvut.cz)

Consultations are upon prior agreement.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.