Dějiny a teorie architektury V

Výklad historie architektury druhé poloviny dvacátého století se opírá o proměnu výtvarného i společenského názoru na úlohu architektury, urbanismu, umění i designu po druhé světové válce. Předmět sleduje šíření, modifikace a alternativy modernistického konceptu, jejich postmoderní „revizi“, a pestré vyústění na přelomu století, s nevyhnutelnými důsledky v současné tvorbě.

CVIČENÍ BUDOU PROBÍHAT V MALÝCH SKUPINÁCH, POVEDOU JE RŮZNÍ GARANTI S ODLIŠNÝMI TÉMATY. PŘI ZÁPISU DO KOSU PROSÍM PŘIHLÉDNĚTE K TOMUTO ROZVRŽENÍ A ZAPIŠTE SE NA ČAS/GARANTA/TÉMA DLE SVÝCH PREFERENCÍ !!!

■ út 9:00 lichý – design – Veronika Vicherková – Design a výtvarné umění v architektuře
■ út 9:00 sudý – Lucia Mlynčeková Tóthová, Klára Ullmannová – Poválečná architektura pohledem filmu
■ út 9:00 lichý – Miroslav Pavel, Petr Vorlík – Manifesty, texty a události
■ út 10:45 sudý – Lukáš Beran – Industriální architektura
■ út 10:45 lichý – Mounir Sabah Affaki – Post-War Architecture in Use: Capturing Present Socio-Urban Values through Inquiry and Observation – anglicky
■ út 12:30 sudý – Jan Zikmund – Konverze jako aktuální téma
■ út 12:30 lichý – Alexandr Kuric, Pavel Fuchs – Meziválečná architektura bydlení
■ st 9:00 sudý – Michael Rykl a doktorandi*ky – Čapkova vila; Mimopražský činžák; Art deco a šířeji výstavba 1910–1930 v Sudetech; Hospodářské velkostatky v 19. stol
■ st 9:00 lichý – Klára Brůhová – Ženy v architektuře a (feministické) reflexe dějin architektury
■ st 10:45 sudý – Lukáš Veverka, Veronika Vicherková – Původní a vložené v 2. pol. 20. stol.
■ st 10:45 lichý – Josef Holeček – Výstavba dlouhého století

PODROBNĚJŠÍ ANOTACE JEDNOTLIVÝCH TÉMAT zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.