Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Dějiny a teorie architektury V

Výklad historie architektury druhé poloviny dvacátého století se opírá o proměnu výtvarného i společenského názoru na úlohu architektury, urbanismu, výtvarného umění i designu po druhé světové válce. Předmět sleduje šíření, modifikace a alternativy modernistického konceptu, jejich postmoderní „revizi“, a pestré vyústění na přelomu století, s nevyhnutelnými důsledky v současné tvorbě.

Na cvičeních si studenti osvojí získávání věrohodných informací o historické architektuře a o vybrané konkrétní stavbě a mohou získat vhled do aktuálního výzkumu dějin architektury.

CVIČENÍ BUDOU PROBÍHAT V MALÝCH SKUPINÁCH, POVEDOU JE RŮZNÍ GARANTI S ODLIŠNÝMI VYPSANÝMI TÉMATY:

* úterý sudé 9:00 – Pavel Kalina, Josef Holeček / Santiniho jazyk

* úterý liché 9:00 design – Veronika Vicherková, Lukáš Veverka / Poválečná architektura, role designu a výtvarného umění, pamětníci; Klára Brůhová / Ženy-tvůrkyně a feministické reflexe dějin architektury a designu

* úterý liché 9:00 – David Seidler / Podoby minimalismu

* úterý sudé 10:45 – Lucia Mlynčeková, Klára Ullmannová, Petr Vorlík / Společenské a zdravotnické stavby 70. a 80. let

* úterý liché 10:45 – Lukáš Beran / Industriální architektura, úvod do dějin, společné cvičení zakončené prezentací, návrh nového využití skladiště v Českém Brodě

* úterý sudé 12:30 – Jan Zikmund / Konverze (moderní) architektury jako aktuální téma

* liché úterý 12.30 – Michael Rykl, Martin Kolovský / Art deco a architektura příhraničí; mimopražský činžák 19. a poč. 20. stol.; nájemné bydlení na přelomu středověku a novověku; zájezdní hostince 1. pol. 19. stol. v západních Čechách

* středa sudá 9:00 – Matúš Dulla, Alexander Kuric / Ikonická díla moderní české architektury - modely pro nevidomé

* středa lichá 9:00 – Klára Brůhová / Ženy-tvůrkyně a feministické reflexe dějin architektury a designu

* středa sudá 10:45 – Veronika Vicherková, Lukáš Veverka / Poválečná architektura, role designu a výtvarného umění, pamětníci

* středa lichá 10:45 – Mounir Sabah Affaki / Modern Movement and Postwar Heritage in Europe and in Czech Republic (anglicky)

PŘI ZÁPISU DO KOSU PROSÍM PŘIHLÉDNĚTE K TOMUTO ROZVRŽENÍ A ZAPIŠTE SE NA TÉMA/ČAS, KTERÉ VÁS ZAJÍMÁ!

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.