Dějiny a teorie architektury V

Výklad historie architektury druhé poloviny dvacátého století se opírá o proměnu výtvarného i společenského názoru na úlohu architektury, urbanismu, výtvarného umění i designu po druhé světové válce. Předmět sleduje šíření, modifikace a alternativy modernistického konceptu, jejich postmoderní „revizi“, a pestré vyústění na přelomu století, s nevyhnutelnými důsledky v současné tvorbě. Na cvičeních si studenti osvojí různé způsoby získávání věrohodných informací o historické architektuře a o vybrané konkrétní stavbě a mohou získat vhled do aktuálního výzkumu dějin architektury.

PŘEDNÁŠKY PROBÍHAJÍ V HODINÁCH DLE ROZVRHU A PŘES HESLO JSOU STREAMOVÁNY NA WEBU FAKULTY... ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK JSOU PŘÍSTUPNÉ PŘES LINKY VLOŽENÉ V MOODLE. ZÁZNAMY JSOU POCHOPITELNĚ Z PRÁVNÍCH DŮVODŮ URČENÉ VÝHRADNĚ PRO STUDENTY FAKULTY ARCHITEKTURY A PRO VÝUKOVÉ ÚČELY... HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK NAJDETE V ZÁLOŽCE "STUDIJNÍ MATERIÁLY".

CVIČENÍ BUDOU PROBÍHAT V MALÝCH SKUPINÁCH, POVEDOU JE RŮZNÍ GARANTI S ODLIŠNÝMI VYPSANÝMI TÉMATY !!! (PETR VORLÍK, PAVEL KALINA, MICHAEL RYKL, VERONIKA VICHERKOVÁ, KLÁRA BRŮHOVÁ). TÉMATA, JIM VYHRAZENÉ ČASY A PODKLADY KE CVIČENÍM NAJDETE V ZÁLOŽCE "STUDIJNÍ MATERIÁLY" NEBO V MOODLE.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková