Dějiny a teorie architektury V

Výklad historie architektury druhé poloviny dvacátého století se opírá o proměnu výtvarného i společenského názoru na úlohu architektury, urbanismu, výtvarného umění i designu po druhé světové válce. Předmět sleduje šíření, modifikace a alternativy modernistického konceptu, jejich postmoderní „revizi“, a pestré vyústění na přelomu století, s nevyhnutelnými důsledky v současné tvorbě.

Na cvičeních věnovaných době od konce 19. století do konce 20. století si studenti osvojí získávání věrohodných informací o historické architektuře a o vybrané konkrétní stavbě a mohou získat vhled do aktuálního výzkumu dějin architektury.

CVIČENÍ BUDOU PROBÍHAT V MALÝCH SKUPINÁCH, POVEDOU JE RŮZNÍ GARANTI S ODLIŠNÝMI VYPSANÝMI TÉMATY:
- sudé úterý od 9:00 - Pavel Kalina / Santiniho jazyk
- sudé úterý od 10:45 - Matúš Dulla / Čeští architekti na Slovensku
- liché úterý od 10:45 - Lukáš Beran, Jan Zikmund / Industriální architektura
- sudá středa od 9:00 - Michael Rykl / Architektura bývalých sudet, Mánesův most
- sudá středa od 9:00 - Veronika Vicherková / Poválečná architektura
- sudá středa od 10:45 - Veronika Vicherková / Poválečná architektura
- lichá středa od 9:00 - Petr Vorlík, Klára Ullmannová, Lucia Mlynčeková / Poválečná architektura
- lichá středa od 10:45 - Petr Vorlík, Klára Ullmannová, Lucia Mlynčeková / Poválečná architektura
- design - Klára Brůhová / Poválečný design a architektura
PŘI ZÁPISU DO KOSU PROSÍM PŘIHLÉDNĚTE K TOMUTO ROZVRŽENÍ A ZAPIŠTE SE NA TÉMA, KTERÉ VÁS ZAJÍMÁ!

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková