Dějiny a teorie architektury V

zkouškové období 15. 1. – 16. 2. 2024;
zkouška formou testu v moodle – 19 testových otázek v čase 19 minut


- skupina, okruh autorů
- východiska, myšlenky a cíle skupiny
- koncept
- kniha nebo stať
- citát
- přiřadit slovní charakteristiku k autorovi
- přiřadit stavbu k autorovi
- autora přiřadit ke stavbě
- letopočet přelomové události
- půdorys stavby
- řez, axonometrie stavby
- plán souboru, osídlení
- fotografie klíčové zahraniční stavby
- fotografie zahraniční stavby
- fotografie klíčové české stavby
- fotografie detailu
- fotografii stavby přiřadit ke stylu nebo fenoménu
- fotografie interiéru
- fotografie užitého umění

hodnocení: A = 19 a 18 správných odpovědí; B = 17 a 16; C = 15 a 14; D = 13 a 12; E = 11 a 10; F = 9 a méně správných odpovědí

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.