S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Kultorologie

Vyučující

Předmět přistupuje k vývoji kultury ze současnějšího pohledu: tváří v tvář bezprostředním politicko-ekonomickým transformačním změnám po r. 1989 se zaměřuje na nepostřehávanou „jemnou transformaci“, jíž zažíváme v poslední dekádě či dvou. Spočívá v nárůstu důležitosti a prosazení se bezprostřední kreativnosti v našich životech či alespoň potřeby kreativněji pojatého obsahu či formy. Kreativitu a design v transformaci od r. 1989 rozebíráme v širším kulturně-společenském spektru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková