Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Témata současné architektonické tvorby

Předmět je zaměřen na vymezení klíčových témat současné architektonické tvorby. Mapuje motivace architekta, mezioborové přesahy, zdroje inspirace, limity a katalyzátory tvorby, zahraniční i domácí tendence. Hledá pozici architekta ve společnosti v kontextu nadčasových, ale často i pomíjivých dobových hodnot.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková