Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Témata současné architektonické tvorby

Předmět je zaměřen na vymezení klíčových témat současné architektonické tvorby. Mapuje motivace architekta, mezioborové přesahy, zdroje inspirace, limity a katalyzátory tvorby, zahraniční i domácí tendence. Hledá pozici architekta ve společnosti v kontextu nadčasových, ale často i pomíjivých dobových hodnot.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková