Teorie designu

Kurz poskytne vhled do vybraných teoretických konceptů v uvažování
o produktovém a grafickém designu od 19. století po současnost. Osnova bude
z části navazovat na témata studentských disertačních prací a aktuální výzkumné priority instituce/přednášejících. Základní metodou výuky bude individuální a skupinová práce s textem.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.