Obnova a konzervace historických staveb

Souhrnný přehled problematiky obnovy historického stavebního díla a to ve všech vzájemně provázaných souvislostech, od volby přístupu podle oborové metodiky, předprojektovou a projektovou přípravu, až k praktickému ošetření jednotlivých komponentů stavby. Důraz na specifičnost úlohy architekta specialisty v památkové praxi. Zásady ohleduplného přístupu k historickým stavbám, konstrukcím, materiálům. Praktické návody a ukázky možností prezentování architektonického díla minulosti a jeho jednotlivých součástí. Podrobnosti organizační, technické, technologické a výtvarné průpravy v oboru restaurování architektury s důrazem na zachování autenticity památek. Účast památkového technologa a památkáře na výuce. Hodnocení úspěšnosti konkrétních památkových úprav na základě odborných kritérií památkové péče.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.