Interiér, výstavnictví, design I

Skladba přednáškového bloku Interiér, výstavnictví, design I pro ZS 2019-20.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.