Interiér, výstavnictví, design I

Skladba přednáškového bloku Interiér, výstavnictví, design I pro ZS 2018-19.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková