Interiér, výstavnictví, design I

Přednášky tvoří kapitoly o interiéru jako organizovaném vnitřním prostoru, jehož kvalita spoluvytváří užitnou hodnotu budovy. Posluchači jsou seznámeni s dílčími prvky – osvětlení, barevnost, povrchy a materiály, výplně otvorů, akustika. V problematice nábytkového mobiliáře se jedná typologická a ergonomická hlediska. Technologie výroby i základní orientace v druzích nábytkových systémů od typového produktu po atypický design.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková