S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Interiér, výstavnictví, design I

Přednášky tvoří šest kapitol témat vzájemně se prostupujících oborů interiér-výstavnictví-design. Cílem je pochopení interiéru jako organizovaného vnitřního prostoru, jehož kompoziční, proporční, konstrukční, materiálové, výtvarné a emočně psychologické parametry jsou ve vzájemném souladu, v souladu s objektem i potřebami jeho uživatelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková