Interiér, výstavnictví, design II

Historie interiéru a nábytku, jako neustálá proměna vztahu estetického cítění a technologické inovace zpracování a vývoje materiálů. Vztah technologických a konstrukčních možností utváření k výslednému estetickému účinku. Dobové znaky řemesla a výrazu. Typické atributy a mezníky jednotlivých epoch a jejich vztah s hmotnou kulturou. Prezentační formy výstavních expozic. Design a konstrukce současných montážních systémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková