Interiér, výstavnictví, design II

Přednášky tvoří šest kapitol témat vzájemně se prostupujících oborů interiér-výstavnictví-design. Cílem je pochopení interiéru jako organizovaného vnitřního prostoru, jehož kompoziční, proporční, konstrukční, materiálové, výtvarné a emočně psychologické parametry jsou ve vzájemném souladu, v souladu s objektem i potřebami jeho uživatelů.

Související předměty

515I1, 515I1D Interiér, výstavnictví, design I
515I3, 515I3D Interiér, výstavnictví, design III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková