Interiér, výstavnictví, design III

Multimediální tvorba – Soubor přednášek se dotýká prolínání architektonické tvorby s řadou souvisejících profesí. Divadelní, filmová i televizní scénografie uspořádává hierarchii vizuálních hodnot a jejich kulturní souvislosti. Prostupování reality a virtuality v dnešním informačním světě má přímou aplikaci ve způsobu mediální prezentace architektonického projektu i architektury jako ikony.

Související předměty

515I1, 515I1D Interiér, výstavnictví, design I
515I2, 515I2D Interiér, výstavnictví, design II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.