Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

CAD II

Přednášky z CAD II začínají 1. 3. 2021

1. 3. 2021      
Podklady k projektu, Mračna bodů (jaké potřebujete a kde je sehnat)

8. 3. 2021      
Základy digitální práce architekta ("jak nebýt za dementa v atelieru")

15. 3. 2021   
AutoCAD - jak funguje, standardy dat a způsoby práce v praxi
    - jak pracovat s podkladem v ateliéru,
    - pripravit cary na LaserCutter,
    - trochu víc inteligence ve 2D čárách (kdy nepotřebujete BIM)

22. 3. 2021    
Jak efektivně pracovat s geometrií
Tato přednáška slouží ke zorientování v soudobých možnostech 3D modelování. V mnohém již softwary, které se v architektuře používají, pokročily a hodně nám toho usnadňují, ale základy stojí na tom samém jako na počátku. Když pochopíme, jak s geometrií pracují počítače, nebudeme se dopouštět zbytečných nepřesností a dostávat se do slepých uliček. Některé softwary pracují s NURBS geometrií, jiné s MESH geometrií. Tento jejich fundamentální rozdíl je velmi trefně přirovnatelný k rozdílu mezi vektorovou a rastrovou grafikou. Ve 3D je však všechno minimálně o jeden řád složitější a navíc se mnohé začíná pomalu ale jistě prolínat - viz SubD a T-splines. Kdo se v tomto zorientuje, bude v příštím FA non-stop minimálně o 30 % víc v klidu.

29. 3. 2021      
Parametrický, algoritmický a generativní design
      [jako ukázka pro CAD3 v 5. semestru, kde budou 2 kroužky volitelné]

Buzzwords soudobé architektury? Fancy přeestetizovaný pseudožánr postinformační doby pro okázalou zahálku nejbohatšího 1 % stavitelů? Ani tak ne. Spíše nové možnosti v navrhování, ladění návrhu pro lepší efektivitu, automatizace toho, co není zajímavé modelovat, či dokonce možnost nechat se překvapit. Architekti přemýšleli odjakživa algoritmicky - v postupech. Nyní se jen změnilo to, že tyto postupy můžeme externalizovat a obrovsky zrychlit. Jaký to bude mít vliv na Vaše navrhování?
Tomuto poli dominují dvě platformy: Rhino-Grasshopper a Revit-Dynamo. Ukážeme si příklady z obou.

12. 4. 2021
Grafická prezentace - zásady a doporučení (jako byl projekt a kurz v moodle)
    - formy prezentace
    - rastr/grid na ploše
    - použití barev
    - styly písma
    - organizace informací (co kam patří)

19. 4. 2021
Progresivní prezentace návrhu a metody výměny dat s klientem

Vytvořili jste studii v BIM softwaru a hledáte způsob jak Váš návrh nejlépe prezentovat klientovi (příp. v ateliéru)? 2D exportované výkresy Vás nudí a rádi byste naplno využily potenciálu 3D modelování? Během této přednášky se dozvíte nejaktuálnější trendy a možnosti využití externích softwarů pro tu nejlepší prezentaci, která jen podtrhne Váš návrh a stejně tak základní principy komunikace s klientem na bázi online výměny dat.

26. 4. 2021
Principy mezioborové spolupráce aneb kdo se účastní stavebního procesu

Znáte účastníky stavebního procesu a víte jak mezi sebou spolupracují? Co má na starost architekt a kde jsou hranice jeho pole působnosti? Jak je možné využít BIM model pro usnadnění komunikace s profesanty a kde je pravda o jeho využití přímo na stavbě. Jaké informace by měl BIM model obsahovat, aby bylo plně možné využít jeho potenciálu. Kdo se na tvorbě BIM modelu podílí a jak probíhá výměna dat mezi jednotlivými profesemi. Jak se klasifikují jednotlivé konstrukce a jaká je budoucnost BIMu v ČR? To vše a mnohem víc se dozvíte během přednášky zaměřené především na věcné zkušenosti a principy, které se ve vaší praxi neztratí.

3. 5. 2021
3D tisk  (Prvok)
K čemu se hodí znalosti o 3D tisku pro architekty? Třeba na vytisknutí modelu. Před tím je ovšem třeba vědět, jak správně připravit data pro tisk, znát druhy plastů, ze kterých se dá tisknout i znát různé druhy 3D tiskáren. O všem tomhle se zde dozvíte. Navíc když přežijete první část o plastu, tak se pak i dozvíte něco o 3D tisku z betonu a jak jsme vytiskli Prvoka (první českou 3D tištěnou stavbu).

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.