S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

CAD II

CAD II 3dMaxDesign

Studenti díky prezentaci jednotlivých postupů (viz detailní rozpis hodin) se naučí základní dovednosti a pomocí studijních materiálů na MOODLE získají základní kostru práce v 3dMaxDesign. Tu pak mohou samostatně rozšiřovat přes modelování, přiřazení materiálů, nastavení světel a kamer s následným renderováním. Jednotlivá cvičení jsou koncipována individuálně (modelování iniciál vlastního jména, modelování 3D, materiály, nastavení renderů pro interiér i exteriér, zákresy do fotografií). Požadujeme přípravu na hodinu dle podkladů na MOODLE, následuje demonstrace problému na kontaktní hodině a řešení konkrétních problémů a studenti pokračují finalizací cvičení již doma.

CAD II BIM ArchiCAD

Rozvinout znalosti z CAD1: schopnosti modelování a tvorby architektonické studie včetně vizualizace a vsazení do fotografie. Osvojit si metodiku BIM při navrhování.

CAD II BIM Revit

Prohloubení znalostí v BIM-Revitu, doplnění o Renderování a zákresy, s cílem, aby studenti byli schopni vymodelovat ateliér nebo malý projektu v digitální formě. Revit umí používat ve všech situacích jako pomůcku pro vytvoření modelu nebo tvaru, se kterým mohou dále pracovat různými způsoby. Studenti dokáží pracovat s Revitem v architektonických a projekčních kancelářích, být platnými členy pracovních týmů.

Související předměty

516CAD1, 516CAD1K CAD I
516CAD3, 516CAD3K CAD III
CAD IV

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková