CAD II

PŘEDNÁŠKY Z CAD II  - bude upřesněno

CAD II BIM ArchiCAD

Rozvinout znalosti z CAD1: schopnosti modelování a tvorby architektonické studie včetně vizualizace a vsazení do fotografie. Osvojit si metodiku BIM při navrhování.

CAD II BIM Revit

Prohloubení znalostí v BIM-Revitu, doplnění o Renderování a zákresy, s cílem, aby studenti byli schopni vymodelovat ateliér nebo malý projektu v digitální formě. Revit umí používat ve všech situacích jako pomůcku pro vytvoření modelu nebo tvaru, se kterým mohou dále pracovat různými způsoby. Studenti dokáží pracovat s Revitem v architektonických a projekčních kancelářích, být platnými členy pracovních týmů.

Související předměty

516CAD1, 516CAD1K CAD I
516CAD3, 516CAD3K CAD III
516CAD4 CAD IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.