Počítačová grafika II

Cílem předmětu je zlepšit prezentační schopnosti studentů pomocí aktuálních technických nástrojů, dovedností a tvůrčích postupů v oblastech interaktivního umění, performance, světelné a zvukové tvorby. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny v rámci platformy grafického softwaru Adobe. Předmět je realizován ve spolupráci s Institutem intermedií FEL ČVUT.

Související předměty

Počítačová grafika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková