S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Počítačová grafika II

Cílem předmětu je zlepšit prezentační schopnosti studentů pomocí aktuálních technických nástrojů, dovedností a tvůrčích postupů v oblastech interaktivního umění, performance, světelné a zvukové tvorby. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny v rámci platformy grafického softwaru Adobe. Předmět je realizován ve spolupráci s Institutem intermedií FEL ČVUT.

Související předměty

Počítačová grafika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková