PŘEDNÁŠKY

Materiály k přednáškám jsou uloženy v moodle kurzu B231-518NS1-Nauka o stavbách I - přednášky. Do moodle - kurzů se přihlásíte prostřednictvím svého ČVUT hesla.

Cvičení NS i - Model

Vede:  Ondřej Chudý a Oldřich Sládek

Cvičení proběhne ve 2. – 5. výukovém týdnu podle rozvrhu. Účast na cvičeních je povinná, omluvy řeší vyučující cvičení. Každá skupina absolvuje dvě cvičení na téma Modely. Na prvním cvičení bude studentům zadáno vypracování koncepčního modelu, který odevzdají na 2. cvičení.

Odevzdané modely si můžete prohlédnout na výstavě v m. 465 (naproti uč. 447) až do konce listopadu.

 

Cvičení NS i - Bezbariérovost - vozíky

Vede: prof. Irena Šestáková

Cílem je prověřit jednu z osmi existujících turistických tras podle zadání cvičení (níže pdf).  Studenti vytvoří skupiny po 5 členech, vypůjčí si na sekretariátu vozík a provedou revizi podle zadání. Prezentace jejich revize proběhne na konci semestru. Ke cvičení je nutné si nejprve rezervovat a následně v termínu vypůjčit vozík.

Jak proběhne cvičení s vozíkem?

1. Studenti vytvoří skupinku, ve které budou úlohu plnit.

2. Vedoucí skupiny si zarezervuje vozík k vypůjčení pomocí rezervačního systému (postup níže).

3. Vedoucí si vyzvedne vozík na sekretariátu v rezervovaný čas a podle pokynů (níže).

4. Skupina prověří trasu podle zadání.

5. Kterýkoliv člen vrátí vozík na sekretariát podle pokynů (níže).

6. Skupina zaznamená úlohu podle zadání, připraví si prezentaci.

7. Skupina odprezentuje svou úlohu v závěru semestru.

Jak si zarezervovat vozík pro cvičení?

Rezervace vozíku probíhá elektronicky v rezervačním systému FA: https://rezervace.fa.cvut.cz

login: jako do KOSu

heslo: jako k fakultnímu e-mailu nebo do počítače v PC učebně (nejde o heslo do KOSu!!!!)

(Heslo byste měli získat na první hodině v PC učebně, kdo nezná své heslo, může změnit zde - nutno se připojit z internetu z budovy FA: https://user.fa.cvut.cz/initpassword )

POKUD SE NEMŮŽETE DO SYSTÉMU REZERVACÍ FA PŘIHLÁSIT, ZAJDĚTE NA IT ODDĚLENÍ M.Č. 216!

Každá skupina si zvolí vedoucího, který provede zápis všech členů skupiny. Ten se přihlásí do  rezervačního systému FA. Poté zvolí v liště „NS 1 - vozíky", „týden od-do" a provede rezervaci vypůjčení vozíku v požadovaném termínu (po - st / st – pá / pá – po). Do pole název rezervace uvede jména a příjmení členů skupiny (jméno zapisovatele přiřadí systém automaticky), ostatní pole zůstanou prázdná.

Prohlédněte si předem možné trasy, výběr trasy provedete při vypůjčení vozíku - každá trasa může být vybrána pouze několikrát, pozdějším rezervacím proto může být zúžen výběr tras.

Vypůjčení vozíků

Kdy? pondělí (14.00 - 14.15), středa (14.00 - 14.15), pátek ( 13:15 - 13:30) dle rozpisu pouze v uvedených časech

Kde? sekretariát ústavu 15118 (m.č. 432)

Kdo? Stačí vedoucí skupiny - doporučujeme 2 členy.

Vrácení vozíků

Kdy? pondělí (10:30 - 10:45), středa (10:30 - 10:45), pátek (9.45 - 10.00) dle rozpisu pouze v uvedených časech

Kde? sekretariát ústavu 15118 (m.č. 432)

Kdo? 1 člen skupiny

Vozíky se vždy půjčují a vracejí s dálkoměrem. V případě, že nebude odevzdán současně s vozíkem, vozík nepřevezmeme.

Další pravidla k půjčování vozíků

Rezervovaný vozík je nutné si vyzvednout! Půjčování a vracení vozíků je možné jen v uvedených časech. Buďte ohleduplní k vašim kolegům, vracejte vozíky včas a v dobrém stavu - čisté. Počet termínů je omezen, proto neotálejte a rezervujte si vozíky od začátku semestru. Půjčování vozíku proběhne od pátku 6. 10. do konce listopadu.

Děkujeme za spolupráci.

Půjčování vozíků zajišťuje sekretariát ústavu 15118, m.č. 432, tel: 224 356 484 (asistentka Hana Benešová).

Konzultace cvičení – bez předchozí domluvy

Ing. arch. Kateřina Novotná / m. 438 

Termíny: 16. 11. 13.00 – 17.00 / 21. 11. 13.00 – 17.00

 

Prezentace cvičení s vozíky

Proběhne po jednotlivých skupinkách v z. m. 464 ve dnech 5. a 6. 12. vždy od 12.00 do 18.00. Na prezentaci s vozíky (10 minut) je nutné se zaregistrovat v rezervačním systému FA – NS 1 – prezentace podobně jako k vypůjčení vozíku.

https://rezervace.fa.cvut.cz

Vedoucí skupiny se přihlásí do rezervačního systému FA. Poté zvolí v liště „NS 1-prezentace" a provede rezervaci  v požadovaném termínu. Do pole název rezervace uvede jména a příjmení členů skupiny (jméno zapisovatele přiřadí systém automaticky), ostatní pole zůstanou prázdná.

Zážitkový seminář Překonejme bariéry 2023

Termín: 1. - 2. listopadu 2023 9:00 - 16:00

Kde: v přízemí FA

Videozáznam z předchozího ročníku si můžete prohlédnout zde.

 

Cvičení NS i - Světlo a zvuk v místnosti, kterou znám:

Vede: doc. Zbyšek Stýblo
 
Cvičení proběhnou podle rozvrhu v 7. až 10. výukovém týdnu od 6. 11. do 1. 12. 2023. Účast na cvičeních je povinná, omluvy řeší vyučující cvičení.
 

POUŽÍVEJTE POUZE LETOŠNÍ ZADÁNÍ.

Zadání v diskusi s kolegy každý rok upřesňujeme tak, aby obsahovalo nutné informace a při práci zbyl čas na to pro budoucí architekty příjemné, vybírání svítidel z katalogů kvalitních výrobců. POZOR: zadání z minulých let nemusí již být aktuální, dejte proto pozor při  radách starších spolužáků a zejména na "pajci" z minulých let. Při nasprávném použití prodlužují potřebný čas k správnému dokončení, což je  podmínka dokončení, 

PO ROZPRACOVÁNÍ NA CVIČENÍ SE DOKONČENÁ PRÁCE ODEVZDÁVÁ POUZE NA MOODLE:

Kurz:       B231-518NS1_3_Místnost – světlo a zvuk.
Heslo:     sp54

PRVNÍ CVIČENÍ 3-1:

první části bude úvodní výklad o denní osvětlenosti a praktické měření za účasti studentů. Cca 0:30 minut.

Ve druhé části bude úvodní výklad o umělém osvětlení v místnosti s příkladem světla v zatemněné seminární místnosti. Čas 0:30 min.

třetí části bude úvodní výklad o hluku v místnosti a praktické měření za účasti studentů, i při modelování akustického tlaku různě hlasitým hovorem. Cca 0:30 min.

Čtvrtou část budou moci studenti začít v seminární místnosti, vhodné pro dopolední hodiny, nebo doma, vhodné pro od polední hodiny, s možností Odevzdání je možné pouze v MOODLE. Odevzdávat jinak,
např. emailem nelze, musí být archivováno.

Podklady vč, měření označte:
Příjmení_Jméno_NS_I-3_P+M-(pořadí verze).pdf - max. 1,25 MB.

 

DRUHÉ CVIČENÍ 3-2:

Povinná nezbytná účast, bude i náhradní termín. Na místě rozpracování návrhů umělého osvětlení:

páté části bude rozpracováno CELKOVÉ OSVĚTLENÍ včetně výkladu postupu. Cca 60 min.

šesté části bude rozpracováno DOPLŇKOVÉ OSVĚTLENÍ včetně výkladu postupu. Cca 30 min.

Dopracované návrhy celkového a doplňkového UO označte:
Příjmení_Jméno_NS_I-3_C+D-(pořadí verze).pdf - max. 1,25 MB.

Podklady jsou aktualizovány, zpřehledněny, nikoli rozšířeny 11. 11., 17. 11. a 24. 11.  používejte prosím tutto poslední verzi. 

Výklad je v souborech Předn a podrobný návod v Postup. Soubory v pdf následují, katalogy i v doc. pro snažší otevření linků ke katalogům.

Zbyšek Stýblo

 

Doporučená literatura

  • Stanislav Kolíbal :Ticho a světlo Luis I.Kahn vydáno 1999, nakladatelství Arbor Vitae ISBN – 80-86300-02-1
  • Herman Hertzberger : Lessons for Students in Architecture , vydáno 2016 Netherlandes Architekture Istitut ISBN-9462083193
  • Thomas Jocher, Sigrid Loch : Raumpilot grundlagen , vydáno 2010 , nakladatelství Kramer Stuttgart , EAN 9783782815253

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.