Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Nauka o stavbách I

Opravný termín zkoušky 10. 3. 2023 14:30 m. 447.

PŘEDNÁŠKY

Materiály k přednáškám jsou uloženy v moodle kurzu B221-518NS1-Nauka o stavbách I - přednášky. Do moodle - kurzů se přihlásíte prostřednictvím svého ČVUT hesla.

Cvičení NS i - 1 Bezbariérovost - vozíky

Vede: prof. Irena Šestáková

Cílem je prověřit jednu z osmi existujících turistických tras podle zadání cvičení (níže pdf).  Studenti vytvoří skupiny po 5 členech, vypůjčí si na sekretariátu vozík a provedou revizi podle zadání. Prezentace jejich revize proběhne na konci semestru.

Ke cvičení je nutné si nejprve rezervovat a následně v termínu vypůjčit vozík.

Jak si zarezervovat vozík pro cvičení?

Rezervace vozíku probíhá elektronicky v rezervačním systému FA: https://rezervace.fa.cvut.cz

login: jako do KOSu

heslo: jako k fakultnímu e-mailu nebo do počítače v PC učebně (nejde o heslo do KOSu!!!!)

(Heslo byste měli získat na první hodině v PC učebně, kdo nezná své heslo, může změnit zde - nutno se připojit z internetu z budovy FA: https://user.fa.cvut.cz/initpassword )

POKUD SE NEMŮŽETE DO SYSTÉMU REZERVACÍ FA PŘIHLÁSIT, ZAJDĚTE NA IT ODDĚLENÍ M.Č. 216!

Každá skupina si zvolí vedoucího, který provede zápis všech členů skupiny. Ten se přihlásí do  rezervačního systému FA. Poté zvolí v liště „NS 1 - vozíky", „týden od-do" a provede rezervaci vypůjčení vozíku v požadovaném termínu (po - st / st – pá / pá – po). Do pole název rezervace uvede jména a příjmení členů skupiny (jméno zapisovatele přiřadí systém automaticky), ostatní pole zůstanou prázdná.

Prohlédněte si předem možné trasy, výběr trasy provedete při vypůjčení vozíku - každá trasa může být vybrána pouze několikrát, pozdějším rezervacím proto může být zúžen výběr tras.

Vypůjčení vozíků

Kdy? pondělí (12:15 - 12:30), středa (12:15 - 12:30), pátek ( 13:15 - 13:30) dle rozpisu pouze v uvedených časech

Kde? sekretariát ústavu 15118 (m.č. 432)

Kdo? Stačí vedoucí skupiny - doporučujeme 2 členy.

Vrácení vozíků

Kdy? pondělí (10:30 - 10:45), středa (10:30 - 10:45), pátek (11:30- 11:45) dle rozpisu pouze v uvedených časech

Kde? sekretariát ústavu 15118 (m.č. 432)

Kdo? 1 člen skupiny

Vozíky se vždy půjčují a vracejí s dálkoměrem a průvodcem (brožura). V případě, že nebudou odevzdány současně s vozíkem, vozík nepřevezmeme.

Další pravidla k půjčování vozíků

Rezervovaný vozík je nutné si vyzvednout! Půjčování a vracení vozíků je možné jen v uvedených časech. Buďte ohleduplní k vašim kolegům, vracejte vozíky včas a v dobrém stavu - čisté. Počet termínů je omezen, proto neotálejte a rezervujte si vozíky od začátku semestru. Půjčování vozíku proběhne od pondělí 26. 9. do pátku 25. 11. 2022.

Děkujeme za spolupráci.

Půjčování vozíků zajišťuje sekretariát ústavu 15118, m.č. 432, tel: 224 356 484 (asistentka Markéta Suri).

Prezentace cvičení s vozíky

Proběhne po jednotlivých skupinkách v učebně 447 ve dnech 6. a 7. 12. vždy od 13 do 18 h. Na prezentaci s vozíky (10 minut) je nutné se zaregistrovat v rezervačním systému FA - NS 1-prezentace podobně jako k vypůjčení vozíku.

https://rezervace.fa.cvut.cz

Vedoucí skupiny se přihlásí do rezervačního systému FA. Poté zvolí v liště „NS 1-prezentace" a provede rezervaci  v požadovaném termínu. Do pole název rezervace uvede jména a příjmení členů skupiny (jméno zapisovatele přiřadí systém automaticky), ostatní pole zůstanou prázdná.

Zážitkový seminář Překonejme bariéry 2022

Termín: 2. - 3. listopadu 2022 9:00 - 16:00

Kde: v přízemí FA

Videozáznam z loňského ročníku si můžete prohlédnout zde.

 

Cvičení NS i - 2 Model

Vede:  Ondřej Chudý

Zadání a podrobné informace ke cvičení se dozvíte v rámci přednášky v pátek 7. 10.  2022.

Odevzdání proběhne v pondělí 12. 12. (14:00 - 19:00) a v úterý 13. 12. (9:00 - 13:00 + 14:00 - 18:00) v učebně 447. Pro odevzdání modelu se každý student samostatně přihlásí na vybraný čas v rezervačním systému FA: NS 1-model (při rezervaci není potřeba ve formuláři nic vyplňovat, systém automaticky přiřadí jméno přihlášeného k rezervaci).

-----------------

Rezervace termínu probíhá elektronicky v rezervačním systému FA: https://rezervace.fa.cvut.cz

login: jako do KOSu

heslo: jako k fakultnímu e-mailu nebo do počítače v PC učebně (nejde o heslo do KOSu!!!!)

POKUD SE NEMŮŽETE DO SYSTÉMU REZERVACÍ FA PŘIHLÁSIT, ZAJDĚTE NA IT ODDĚLENÍ M.Č. 216!

Cvičení NS i - 3 Světlo a zvuk v místnosti, kterou znám:

Vede: doc. Zbyšek Stýblo
 
Cvičení proběhnou v týdnech od 7. 11. do 4.12. 2022.
 
  Pondělí Úterý   Středa   Čtvrtek Pátek
  15:00 - 18:15 9:00 - 12:15 14:15 - 17:30 9:00 - 12:15 14:15 - 17:30 13:15 16:30  
od 7. 11.   skupina 9   skupina 3      
  skupina 11   skupina 7   skupina 1 skupina 5  
od 14. 11.       skupina 4      
          skupina 2    
od 21. 11.   skupina 10   skupina 13      
      skupina 8     skupina 6  
od 28. 11.              
  skupina 12 skupina 14          
 

MOODLE přihlášení:

B221-518NS1_3_Místnost – světlo a zvuk.
MOODLE: sp54

Odevzdání je možné pouze v MOODLE. Odevzdávat jinak,
např. emailem nelze, musí být archivováno.
Podklady označte:
Příjmení_Jméno_NS_I-3_P-(pořadí verze).pdf - max. 1,25 MB

Mimo čas cvičení a případných vypsaných konzultací v hodinách cvičení v prosinci, lze pro menší komunikaci, konzultace, dotazy použít i TEAMS, zde jsou možné i video konzultace.

Z důvodů většího počtu skupin než 12 a změny rozvrhu kolem 17. 11.
bude cvičení v celé délce 4 akademických hodin, 3:15 hodin běžných.

A to první 3. části v místnosti č. 447 na 4. np.:

Cvičení začne instruktáží a nahráním potřebných přibližných aplikací „Lux meter a Sound meter“,
či obdobných, do smartphonů studentů. Použití aplikací je velmi přibližné, a slouží pro porovnání poměrů,
nikoli zjištění absolutních hodnot.

V první části bude úvodní výklad o denní osvětlenosti a praktické měření za účasti studentů. Cca 0:45 minut.

V druhé části bude úvodní výklad o hluku v místnosti a praktické měření za účasti studentů,
i při modelování akustického tlaku různě hlasitým hovorem. Cca 0:30 min.

Ve třetí části bude úvodní výklad o umělém osvětlení v místnosti s příkladem světla v zatemněné
seminární místnosti. Čas 0:30 min.

Čtvrtou část budou moci studenti začít v seminární místnosti, vhodné pro dopolední hodiny, nebo doma,
vhodné pro od polední hodiny, s možností pracovat až do konce cvičení, tj. až 90 min.
Začátkem bude zakreslení půdorysu a řezu, v měřítku ale nemusí být zcela přesné, zejména
u kreslení ve škole (doma nezaměřovat, pouze skica)
MÍSTNOSTI Z BYTU nebo koleje, KDE ŽIJETE:
VM - VĚTŠÍ MÍÍSTNOST,            nejlépe 35 až 50 m2,
SM - STŘEDNÍ MÍSTNOST         15 až 30 m2
                                             s částí předsímě odpovídající místnosti.
MM - MALÁ MÍSTNOST             kolem 10 m2
                                            s částí předsíně ve větším rozsahu 
    
Místnost bude vybavena nábytkem dle skutečnosti a zakreslením všech svítidel dle skutečnosti,
pro výpočet celkového světelného toku použijete tabulku světel v návodu UO na slidu před katalogy.
Podle katalogů navrhnete nové celkové rovnoměrné osvětlení:
ve VM                   dvě skupiny 100 lm a 50 lm na m2,
v SM                     dvě skupiny 100 lm a 10 lm, u nepřímého 15 lm, na m2.
v MM                    dvě skupiny 50 lm a 10 lm, u nepřímého 15 lm, na m2.
ve všech variantíchdoplníte místním osvětlením, všude, kde je potřeba, .
případně efektové osvětlení kde je libo.

 

Do půdorysu umístíte dva body pro místnosti VM, SM a MM:
                         (1) uprostřed okna na parapetu,
                         (2) u protější stěny, nejlépe co nejdál.
U místnosti MM bude doplněn bod:
                         (3) v chodbě mimo prodloužení spojnice okna a dveří.

Tuto část dokončíte lépe doma ale je možné i na koleji.

V místě bodů změříte doma sami, na koleji, nebo v pronajatém bytě, můžete spolupracovat:

Hluk:                         i – v době největšího hluku na ulici, v okolí:
                                                                   a/ při otevřeném okně,
                                                                   b/ při zavřeném okně,
                                 ii – v době nejmenšího hluku na ulici, v okolí:
                                                                   a/ při otevřeném okně,
                                                                   b/ při zavřeném okně,
                                 iii – hlasitost zvukového pozadí, televize apod.

Denní osvětlenost:        i – při jasné obloze,
                                  ii – při polojasné obloze,
                                  iii – při zatažené obloze,

Umělé osvětlení:
                                  i. – při plném rozsvícení místnosti,
                                  ii – při rozsvícení hlavního světla,
                                  iii – při rozsvícení 1 místního světla
                                        nejdál od bodů 1 a 2.

Hodnoty zapíšete přehledně do tabulky přiložené k půdorysu a řezu, skenovaným na A3, nebo 2x A4.

PRO PRÁCI NA PAPÍRU POTŘEBUJETE 2x KOPII
NA A3, PŘÍPADNĚ 2x A4, JEDNU PRO ZÁZNAM MĚŘENÍ Z VAŠÍ MÍSTNOSTI,
DRUHOU PRO ŘEŠENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ,

ÚLOHY NENÍ VHODNÉ SPOJOVAT NA JEDEN PAPÍROVÝ FORMÁT A3 I FORMÁTY 2X A4.
ÚLOHY ZPRACOVÁVEJTE POSTUPNĚ NEJPRVE MĚŘENÍ A PAK NA CVIČENÍ
PRO UMĚLÉ OSVĚTLENÍ. OBA VÝKRESY LZE PŘI ELEKTRONICKÉM ODEVZDÁNÍ KOMBINOVAT
DO JEDNOHO PDF SOUBORU.

PROHLÉDNĚTE SI NÁVODY A PŘEČTĚTE SI JE
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA CVIČENÍ,

PODLE NICH PRACUJETE, VÝKLAD JE NEMŮŽE MĚNIT.

P.S.: Instalujte si do poštovního serveru školní email uvedený v KOSu,
        tam chodí hromadné emaily jako náhrada odpovědí na cvičení.

FAKULTOU POVOLENO UKONČENÍ ZÁPOČTU DO  17. 02. 2023,
Doporučuji odevzdat podstatně dříve., 

aby se nekumulovala práce
na konci semestru a mohli jste bez časových problémů
absolvovat zkoušku (podmínkou je zápočet) s kredity v 1. semestru.

Zbyšek Stýblo revize 22-11-11

ROZŠÍŘENÝ KOMENTÁŘ:

Dodatek po 100 zápočtů. Pokusil jsem se ještě podrobněji vyjádřit, vemte to, prosím, jako pommoc:

U původního UO musí být svítidla, celkový světelný tok a porovnání s plochou.

V návrhu UO se dělá ta vaše místnost buď VM, nebo SM anebo MM, podle plochy vaší místnosti, ti, co omylem dělají tři místnosti a nemají to dobře dodělají jen jednu. Podrobnější komentář, ke skupinám (tolerance -10 % a + 25 %):

VM - tak, zkusím to podrobněji – je třeba doplnit: skupina* 100 lm/m2 má celkový požadovaný světelný tok .... a zahrnuje tato svítidla …., která mají součet světelných toků .....; skupina* 50 lm/m2 má celkový požadovaný světelný tok ..... a zahrnuje tato svítidla……; která mají součet světelných toků ....;, ostatní se světelnými toky pak máte uvést jako místní; svítidla musí být označena a to stejně ve skupinách a v půdoryse, dodělejte, pls, ZS

SM - tak, zkusím to podrobněji – je třeba doplnit: skupina* 100 lm/m2 má celkový požadovaný světelný tok .... a zahrnuje tato svítidla …., která mají součet světelných toků .....; skupina** 10 až 20 lm/m2 má celkový požadovaný světelný tok ..... a zahrnuje tato svítidla……; která mají součet světelných toků ....;, ostatní se světelnými toky pak máte uvést jako místní; svítidla musí být označena a to stejně ve skupinách a v půdoryse, dodělejte, pls, ZS

MM - tak, zkusím to podrobněji – je třeba doplnit: skupina* 50 lm/m2 má celkový požadovaný světelný tok .... a zahrnuje tato svítidla …., která mají součet světelných toků .....; skupina** 10 až 20 lm/m2 má celkový požadovaný světelný tok ..... a zahrnuje tato svítidla……; která mají součet světelných toků ....;, ostatní se světelnými toky pak máte uvést jako místní; svítidla musí být označena a to stejně ve skupinách a v půdoryse, dodělejte, pls, ZS

  • Skupinu si představte jako několik světel pouze současně rozsvítitelných jedním vypínačem od dveří. Možné je i schodišťové zapojení s rozsvěcením, ale opět celé skupiny společně, z dalších míst, např od postele.

**    Pro stále větší výkon svítidel lm/W, zvyšuji hranici u slabé skupiny z 15 lm/m2 na 20 lm/m2.

Zajímavé mimo katalogy v nabídce, lze také použít:

LED žárovky:
https://www.ledakce.cz/led-zarovka-e27--1w--90-100lm-g45/?variantId=40770&gclid=EAIaIQobChMInNzE5PeZ_AIVz49oCR0nWwM5EAQYBSABEgKPqPD_BwE

Svítidla s menším tokem, běžná:
https://www.emos.cz/led-orientacni-svitidlo-dirbi-prisazene-10-x-6-cm-1-5-w-neutralni-bila-ip65
https://www.mcled.cz/ml-517-005-19-0
https://www.mall.cz/led-zahradni-lampy/emos-5-1-zdarma-led-orientacni-100058336021
https://www.svetlodesign.cz/products/zambelis-e182-nastenne-led-svitidlo-bile-1-5w-3000k-10cm
https://www.nej-ceny.cz/833358/orno-traco-led-15w-zapustene-schodistove-osvetleni-12vdc-30lm-3000k-saten.html

Trochu lahůdka, slabých světel, na konec:
https://www.fabbian.com/en/tripla-f41
https://www.artemide.net/en/product/?family=37-cube-ceiling
https://www.artemide.com/en/subfamily/914492/microled

Zbyšek Stýblo 22-12-28

NOVOROČNÍ KOMENTÁŘ:

Po 50% zápočtů:

Rád bych shrnul několik částo se vyskytujících problémů a chyb.

1) CELKOVÉ, GENERÁLNÍ SKUPINY:

1.1) Celková, hlavní kupina světel, je soubor jednoho i více světel, která svítí vždy současně
a která se vždy společně zozsvěcuje při vstupu do místnosti jedním vypínačem. Mohou mít
i další, pobočné, zapínací a vypínací místo, např. u postelí, nebo může být i na wifi.

1.2) Slabší celkovou skupinu můžeme nazývat vedlejší pro snažší pochpeníi, platí pro ni totéž co
pro je v bodu 1).

1.3) Nejslabší lze nazývat i orientační pro snažší pochpeníi, platí pro ni totéž co
pro je v bodu 1). Je nutné uvážlivě umisťovat, aby svítilo co nerovnoměrněji a neoslňovalo
při přímém pohledu do světla.

1.4) V celkových skupinách hlavní i vedlejší, nejsou nikdy místní, lokální, svítidla.

2) MÍSTNÍ, LOKÁLNÍ, SVÍTIDLA:

2.1) Místní, lokální, svítidla mají funkci svicení na plochu činnosti, tedy lokální rozsah, ať už je to
práce, čtení v křesle či v posteli, osvětlení kuch. linky, ale i jídelního stolu, společenského stolu
notového místa u klavíru či pianina, akvária, soch či obrazů, architektonických prvků a pod.
Rozsvěcují se většinou z místa, kde se užívají.

2.2) Existují specifická svítidla, která svítí zároveň intenzivně na lokální místo i do okolí, například svítidla
k jídelnímu stolu, ale i zde je jejich užití jako celkových neracionální, pokud se nejí.
Jsou pak zbytečně intezivní na stúl.

2.3) Jiný případ jsou kombinovaná svítidla, např. stojací lampy, které kombinují svícetí do prostoru,
většinou částečně i úplně nepřímo odrazem přes strop; nebo klasické lustry v sestavě -
1 až 2 +3 žárovky ve sdvou skupinách nebo 3 + 5 žárovek, obdovnou skupinu lze sestavit jako
shluk z několika svítide.

3) FORMOVÁNÍ VÝSLEDKŮ:

1) Je nutné důsledně označovat svítidla jednotně v půdorysu, řezu, tabulkách či výpočtech,
je jedno zda čísly nebo písmeny.

2) Vhodná je obdobná tabulka jako uvedená v příloze. 

Použijte                  Celk_V  pro 100 lm/m2
                             Celk_S  pro   50 lm/m2
                             Celk_M  pro   10 až 20 lm/m2.

Zbyšek Stýblo 03. 01. 2023

FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ SVÍTIDEL:

základní rozdělení funkce svítidel:

buď jako celkově, generální,  osvěcující celou místnost, rozsvěcované vždy při vstupu do místností u dveří,
možno i na dalším místě, 

anebo místně, lokálně, svítící na pracovní či jinou funkční plochu, rozsvěcovan= příležitostně,
zpravidla z místa užití; 

tyto funkce nelze směšovat,

jedinými výjimkami jsou svítidla konstruovaná jako kombinovaná uvedená v bodech 2.2 a 2.3 výše.

 

.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.