Teorie krajinářské architektury

Tematické okruhy

01 Úvod: Co je teorie a proč ji potřebujeme. Teorie architektury a teorie krajiny.

02 Architektura krajiny mezi plánováním a designem

03 Tvorba krajiny v historické perspektivě

04 Moderní krajina

05 Živá krajina: Ekologie a environmentální hnutí (Ian McHarg, Anne Whiston Spirn)

06 Elizabeth Meyer: Udržitelná krása

07 Martha Schwartz: Krajina a každodenní kultura po modernismu

08 James Corner: Krajina jako kritická kulturní praxe

15.11. výuka odpadá

09 Richard Weller: Umění instrumentality. Krajinářský urbanismus jako nástroj přemýšlení

10 Kulturní krajina v antropocénu

11 Městská divočina? Nové pojetí městského parku (Constanze A. Petrow)

12 Taxonomie současné krajinářské architektury (Richard Weller)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.