Teorie krajinářské architektury

Vybrané texty

v českém překladu k přednáškám na MS Teams v pdf

 • Sven Ingvar Andersson: Dopis z mého dvorku (Brev fra min hønsegård, Arkitekten, Copenhagen 1967)
 • Julian Raxworthy: Viridický manifest (A Manifesto for the Viridic. In: Raxworthy, J.: Overgrown. Pracices Between Landscape Architetcure and Gardening. Cambridge, MA 2018
 • Anne Whiston Spirn: Žulová zahrada (Whiston Spirn, A.: The Granite Garden, Urban Nature and Human Design, New York 1984)
 • Elizabeth K. Meyer: Udržitelná krása (Meyer, E.: Sustaining Beauty. The Performance of Appearance. A Manifesto in Three Parts. In: Journal of Landscape Architecture, Spring 2008)
 • Martha Schwartz: Krajina a každodenní kultura po modernismu (Landscape and Common Culture Since Modernism. In: Treib M. (ed.): Modern Landscape Architecture: A Critical Review, Cambridge, MA / London 1992)
 • James Corner: Krajina jako kritická kulturní praxe (In: Corner J. (ed.): Recovering Landscape. Essays in Contemporary Landscape. New York 1999)
 • Richard Weller: Umění instrumentality. Krajinný urbanismus jako nástroj přemýšlení (In: Waldheim Ch. (ed.), The Landscape Urbanism Reader.  New York 2006)
 • Ignasi de Sola-Morales: Vágní terén Terrain vague (In: Cyntia C. Davidson (ed.), Anyplace, Cambridge, MA, 1995)
 • Michel Desvigne: Nová území pro veřejný prostor (New Territories for Public Space, in: Fromonot F.(ed.): Transforming Landscapes. Michel Desvigne Paysagiste, Basel 2020)
 • Leonard Grosch a Constanze A. Petrow: Parky pro lidi (Parks for People, In: Grosch, L. and Petrow, C.: Designing Parks. Berlin´s Park am Gleisdreieck or the Art of Creating Lively Places, Berlin 2021)

Doporučená literatura

 • Jana Tichá (ed.): Architektura a krajina. Texty o moderní a současné architektuře VII. Praha 2017
 • Christophe Girot: The Course of Landscape Architecture, Thames and Hudson, London 2016, k dispozici v knihovně Ústavu 15113 v 7. patře. Český překlad vybraných kapitol  k dispozici v pdf na MS Teams.
 • František Svoboda, Aleš Homola, Petr Kubín a kol., Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. Brno, 2016
 • Daniel Matějka, Lukáš Lattenberg, Jana Zdražilová: Krajiny z druhé ruky, Ladná 2016
 • Radan Haluzík a kol., Město naruby. Vágní terén, periferie a místa mezi místy. Praha 2020

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.