Informační technologie a modelování pro rozvoj území 521DGIS

Aplikace technologie GIS v urbanismu a územním plánování. Zdroje GIS dat, jejich vyhledávání, konverze, editace. Analýzy území ve vazbě na zpracování územních studií, územně analytických podkladů, analýz pro regionální a strategické plánování. Základy predikčního modelování rozvoje území.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.