Základy vědecké práce 521DZVP

Přednášky a tématicky orientované diskuse poskytují základní orientaci o povaze, smyslu, účelu a metodě vědecké a výzkumné práce. Mají za cíl pomoci studentům doktorandského studia pomoci při formulaci předmětu a metodické přípravě jejich doktorské studie a posléze jejich disertační práce. Obecné zásady vědeckovýzkumné práce jsou ve výkladech specifikovány do specifických podmínek oborů doktorského studia na Fakultě architektury.

Posluchači dostanou celkovou informaci o postupu přípravy a realizace vědeckovýzkumného projektu a tuto informaci aplikují pro přípravu své vlastní doktorské práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.