Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Deskriptivní geometrie

Cílem předmětu je rozvoj prostorové představivosti studentů a výuka základních zobrazovacích metod použitelných v práci designéra. Při zobrazování objektů v axonometrii a lineární perspektivě budou využívány sítě. Obsahem předmětu jsou dále základy teorie osvětlení objektů a seznámení s plochami, s důrazem na jejich využití v praxi. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.