Technické kreslení

Význam technického kreslení a význam normalizace technických výkresů, normy, jejich platnost a závaznost. Rozšíření geometrických poznatků z předmětu deskriptivní geometrie o technické křivky a další plochy, se kterými se mohou studenti oboru průmyslový design setkat v praxi, jejich kótování. Kreslení náčrtů od ruky. Technické zobrazování a kótování na příkladech ze strojírenství, stavebnictví a nábytkářství. Předepisování přesnosti rozměrů a jakosti povrchu. Formální úprava výkresových listů, popisová pole, seznamy položek. Přehled technických dokumentů. Úvod do technického kreslení v CADu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.