Statika a nosné konstrukce I

Přednášky

Soustava sil (rovinný svazek sil, obecná v rovině); prostý tah

Reakce u staticky určitých soustav

Vnitřní síly u staticky určitých soustav

Moment setrvačnosti (symetrické průřezy), elipsa setrvačnosti, prostý ohyb

Prosté případy pružnosti, Hookeův zákon, teplotní roztažnost kombinace namáhání M+N

Prostý smyk a smyk za ohybu

Stabilita tlačených prutů

Příhradové konstrukce

Pátek 15.4. výuka odpadá

Vybrané partie z teorie plasticity

Mimostředný tlak za vyloučeného tahu, dimenzační momenty na ŽB deskách

Grafické metody ve statice

Softwareové nástroje pro statiku

Cvičení

Rovinný svazek sil, prostý tah

Obecná soustava v rovině, aplikace u reakcí na tuhých deskách

Reakce u staticky určitých soustav (Gerberův nosník, trojkloubový rám, trojkloubový rám s táhlem)

Vnitřní síly na přímém nosníku

Vnitřní síly na lomeném nosníku

Vnitřní síly na vybraných staticky určitých soustavách

Moment setrvačnosti průřezu, elipsa setrvačnosti

Prostý ohyb, aplikace u přímého nosníku

Prostý ohyb, aplikace u přímého nosníku

Příhradové konstrukce, prostý tah

Příhradové konstrukce, prostý tah

Mimostředný tlak za vyloučeného tahu, dimenzační momenty na ŽB deskách

Rezerva, odpadající výuka, konzultace a zápočty
Středa 11.5. rektorský den

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.