S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Statika a nosné konstrukce I

Předmět seznamuje se základy teoretické mechaniky, se statickým působením stavebních konstrukcí, s volbou statického systému a se základy pružnosti a pevnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková