Statika a nosné konstrukce I

Předmět seznamuje se základy teoretické mechaniky, se statickým působením stavebních konstrukcí, s volbou statického systému a se základy pružnosti a pevnosti.

Související předměty

522SNK2 Statika a nosné konstrukce II
522SNK3 Statika a nosné konstrukce III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková