Statika a nosné konstrukce I

Doporučená literatura

- Vondrová Radmila: Statika I. Příklady. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-02949-7.
- Dvořák Jiří: Stavební mechanika. Praha: SOBOTÁLES, 1994. ISBN 80-901570-7-6.
- Kolendowicz Tadeusz: Stavební mechanika pro architekty. Praha: SNTL, 1984.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.