Pozemní stavitelství II

cvičení

Nabízené soubory slouží pouze bezprostřední výuce studentů neboť obsahují konkrétní neveřejné zadání. K jejich otevření je nutno znát přístupový kód, který je sdělován posluchačům v aktuální době přímo ve výuce. Děkujeme za pochopení.

Konzultace je jakousi "obhajobou" vytvořeného. Student zdůvodňuje svá řešení a vysvětluje zvolené postupy. Vyučující má právo konzultaci odročit zjistí-li, že příčinou nepochopení diskutované problematiky je absence či povrchnost předchozího studia poskytnutých a doporučených studijních podkladů. Konzultace neslouží k vyhledání (inventuře) veškerých chyb v předložené úloze obsažených, za to si odpovídá student sám. Asistent je v poloze odborného poradce a zodpovídá především ty dotazy, které nelze nastudovat v doporučených podkladech !!

Zmíněné učební podklady nejsou dětské omalovánky !! Obrázky, schémata či tabulky v nich obsažené mají především didaktický význam, slouží k vysvětlení aktuálně probírané problematiky a nelze je v presentované podobě převzít do probíraných úloh jako stavebně technický detail! Je nezbytné, v kontextu s obecnými předpisy, nabytými poznatky a konkrétním zadáním, je doplnit, upravit či přizpůsobit !

 

literatura

Povinná literatura:

M. Hanák, Pozemní stavitelství – cvičení II., ČVUT, 2002,    P. Hájek a kol., Konstrukce pozemních staveb 10, ČVUT, 2004,    J. Witzany a kol., Konstrukce pozemních staveb 20, ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

P. Bienhauer, Atlas štandardných detailov, Eurostav, 2004,   D. Neumann, L. Rougen, U.Weinbrenner, V.Hestermann, Stavební konstrukce, Jaga, 2005,  E. a. P. Neufert,  Navrhování staveb, Consultinvest, 1995   Zdeněk Bill, Karel Koutský, Konstrukce pozemních staveb. Zastřešení budov, 1991

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4983-pozemni-stavitelstvi-i/materialy

Milan Hanák, Pozemní stavitelství - cvičení  I a II

Petr Hájek, Konstrukce Pozemních staveb - Nosné konstrukce I - skripta pro fakultu stavební

Lýdia Horniaková, Konštrukcie pozemných stavieb I

František Jelínek, Konstrukce pozemních staveb - prvky zastřešení - FS ČVUT Praha 1988
http://www.skola-stavarina.cz/

Literatura v odkazech, kde jsou vidět přebaly knih a skript - všechny je možno zapůjčit v knihovně:

https://www.databazeknih.cz/knihy/konstrukce-pozemnich-staveb-10-nosne-konstrukce-349504

https://knihy.bazar.sk/11467417-horniakova-lydia-konstrukcie-pozemnych-stavieb-i/

https://www.grada.cz/pozemni-stavitelstvi-i-pro-sps-stavebni-7937/?gclid=EAIaIQobChMI6Zf8n4_B5gIVgbHtCh0MdQ-jEAQYAiABEgL1nvD_BwE

https://www.alza.cz/media/pozemni-stavitelstvi-v-kresbach-d5188376.htm?kampan=adwme_eo-a-knihy_pla_all_eo-a-knihy-css_knihy_c_1o4_FKP120689_9062893&gclid=EAIaIQobChMI6Zf8n4_B5gIVgbHtCh0MdQ-jEAQYBCABEgLQafD_BwE

https://apokryf.cz/Konstrukce-pozemnich-staveb-I-II-383599

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.