S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Pozemní stavitelství II

cvičení

Nabízené soubory slouží pouze bezprostřední výuce studentů neboť obsahují konkrétní neveřejné zadání. K jejich otevření je nutno znát přístupový kód, který je sdělován posluchačům v aktuální době přímo ve výuce. Děkujeme za pochopení.

Konzultace je jakousi "obhajobou" vytvořeného. Student zdůvodňuje svá řešení a vysvětluje zvolené postupy. Vyučující má právo konzultaci odročit zjistí-li, že příčinou nepochopení diskutované problematiky je absence či povrchnost předchozího studia poskytnutých a doporučených studijních podkladů. Konzultace neslouží k vyhledání (inventuře) veškerých chyb v předložené úloze obsažených, za to si odpovídá student sám. Asistent je v poloze odborného poradce a zodpovídá především ty dotazy, které nelze nastudovat v doporučených podkladech !!

Zmíněné učební podklady nejsou dětské omalovánky !! Obrázky, schémata či tabulky v nich obsažené mají především didaktický význam, slouží k vysvětlení aktuálně probírané problematiky a nelze je v presentované podobě převzít do probíraných úloh jako stavebně technický detail! Je nezbytné, v kontextu s obecnými předpisy, nabytými poznatky a konkrétním zadáním, je doplnit, upravit či přizpůsobit !

 

literatura

Povinná literatura:

M. Hanák, Pozemní stavitelství – cvičení II., ČVUT, 2002,    P. Hájek a kol., Konstrukce pozemních staveb 10, ČVUT, 2004,    J. Witzany a kol., Konstrukce pozemních staveb 20, ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

P. Bienhauer, Atlas štandardných detailov, Eurostav, 2004,   D. Neumann, L. Rougen, U.Weinbrenner, V.Hestermann, Stavební konstrukce, Jaga, 2005,  E. a. P. Neufert,  Navrhování staveb, Consultinvest, 1995   Zdeněk Bill, Karel Koutský, Konstrukce pozemních staveb. Zastřešení budov, 1991

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4983-pozemni-stavitelstvi-i/materialy

Milan Hanák, Pozemní stavitelství - cvičení  I a II

Petr Hájek, Konstrukce Pozemních staveb - Nosné konstrukce I - skripta pro fakultu stavební

Lýdia Horniaková, Konštrukcie pozemných stavieb I

František Jelínek, Konstrukce pozemních staveb - prvky zastřešení - FS ČVUT Praha 1988
http://www.skola-stavarina.cz/

Literatura v odkazech, kde jsou vidět přebaly knih a skript - všechny je možno zapůjčit v knihovně:

https://www.databazeknih.cz/knihy/konstrukce-pozemnich-staveb-10-nosne-konstrukce-349504

https://knihy.bazar.sk/11467417-horniakova-lydia-konstrukcie-pozemnych-stavieb-i/

https://www.grada.cz/pozemni-stavitelstvi-i-pro-sps-stavebni-7937/?gclid=EAIaIQobChMI6Zf8n4_B5gIVgbHtCh0MdQ-jEAQYAiABEgL1nvD_BwE

https://www.alza.cz/media/pozemni-stavitelstvi-v-kresbach-d5188376.htm?kampan=adwme_eo-a-knihy_pla_all_eo-a-knihy-css_knihy_c_1o4_FKP120689_9062893&gclid=EAIaIQobChMI6Zf8n4_B5gIVgbHtCh0MdQ-jEAQYBCABEgLQafD_BwE

https://apokryf.cz/Konstrukce-pozemnich-staveb-I-II-383599

přednášky

  • přístupový kód k přednáškám "vytahy" a "kl_ker_dr_fin" je 87654321
  • Termín písemné zkoušky PS2 je v pondělí 15.6.2020 od 11.30 hod do 14.30 hod. Budou dvě skupiny s rozestupy (dle vyhlášky). Studenti dostanou informace prostřednictvím KOSu ke které skupině přísluší. Při střídání se posluchárna vydesinfikuje. 
  • Součástí písemné části zkoušky je test o 7 otázkách (55 minut) a grafickém vyřešení zadaného technického detailu (20 minut). K účasti na písemné části zápočet není třeba. K ústní části jdou studenti se zápočtem a hodnocenou písemnou částí, přihlašují se na vypsané termíny prostřednictvím databáze KOS. Celkové hodnocení zkoušky vyplyne z posouzení zkoušejícího, který vezme v úvahu výsledky testu, hodnocení a donesené úlohy ze cvičení a úroveň případného dozkoušení ústní formou. Zjistí-li zásadní neznalost kterékoli zkoušené problematiky, pošle studenta své znalosti doplnit bez ohledu na průběh dosavadního zkoušení a zapíše výsledek F. Klasifikace testů: méně než 50% očekávaného - F, 50-60% E, 60-70% D, 70-80% C, 80-90% B, 90-100% A. Objeví-li se dvě a více otázek s nulovou odezvou, hodnocení je automaticky rovněž F.
  • Podklady ke zkoušce jsou k dispozici na webu ústavu i na Teamsech. Komentované přednášky budou zkompletovány v nejbližší době. Znění otázek písemného testu ke zkoušce je uvedeno jako samostatná příloha za přílohami k přednáškám.
  • Při zodpovídání otázek nezapomeňte, že spisovatel spisuje ale architekt KRESLÍ !! Inženýr pak vybavuje nakreslené věcnými technickými informacemi - specifikací materiálů, parametry rozměrovými, fyzikálními, kótami ap. tak, aby navržené šlo realizovat. Nepodložené bláboly si nechte na procházku do parku.
  • Analýza výsledků testu se provádí až při ústní části zkoušení studenta, nahlížení do něj předtím není možné!

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková