Pozemní stavitelství II

Cílem předmětu je seznámení studentů s dalšími variantami vodorovných konstrukcí, se všeobecnými zásadami spodní stavby, konstrukcemi a materiály zakládání budov vč. výkopů s ohledy na terénní souvislosti. Probírají se jednotlivé typy zastřešení staveb plochými i šikmými střechami. Studenti se seznámí s konstrukcemi dřevostaveb, s jejich historickými i novodobými přístupy k navrhování vč. dopadu na architektonický výraz budovy.

Studenti jsou seznámeni s variantami řešení skeletových staveb. Současné varianty řešení jsou probírány z hlediska použitých materiálů (žlb / ocel / dřevo), jejich prostorové tuhosti, tradiční materiálové a výrobkové základny pro kompletaci objektu (obvodové pláště / příčky / střešní plášť). Seznámení s variantami řešení halových staveb. Probírají se jednotlivé typy zastřešení jednopodlažních staveb – konstrukce tlačené / tažené / ohýbané, konstrukce a konstrukce pro uzavření vnitřního prostoru (obvodový a střešní plášť). Základní informace o stavbách z prostorových jednotek, výškových stavbách a „super-konstrukcích“. Cílem je poskytnout poznatky o významu a zásadách zobrazování a kreslení jednotlivých konstrukcích v různých stupních projektové dokumentace. Základní metody a přístupy k navrhování konstrukcí jsou pak prakticky ověřovány ve cvičeních.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.