S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Pozemní stavitelství II

Cílem předmětu je seznámení studentů s dalšími variantami vodorovných konstrukcí, se všeobecnými zásadami spodní stavby, konstrukcemi a materiály zakládání budov vč. výkopů s ohledy na terénní souvislosti. Probírají se jednotlivé typy zastřešení staveb plochými i šikmými střechami. Studenti se seznámí s konstrukcemi dřevostaveb, s jejich historickými i novodobými přístupy k navrhování vč. dopadu na architektonický výraz budovy.

Studenti jsou seznámeni s variantami řešení skeletových staveb. Současné varianty řešení jsou probírány z hlediska použitých materiálů (žlb / ocel / dřevo), jejich prostorové tuhosti, tradiční materiálové a výrobkové základny pro kompletaci objektu (obvodové pláště / příčky / střešní plášť). Seznámení s variantami řešení halových staveb. Probírají se jednotlivé typy zastřešení jednopodlažních staveb – konstrukce tlačené / tažené / ohýbané, konstrukce a konstrukce pro uzavření vnitřního prostoru (obvodový a střešní plášť). Základní informace o stavbách z prostorových jednotek, výškových stavbách a „super-konstrukcích“. Cílem je poskytnout poznatky o významu a zásadách zobrazování a kreslení jednotlivých konstrukcích v různých stupních projektové dokumentace. Základní metody a přístupy k navrhování konstrukcí jsou pak prakticky ověřovány ve cvičeních.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková