Pozemní stavitelství II

Seznámení s variantami řešení skeletových staveb. Současné varianty řešení z hlediska použitých materiálů (železobeton/ocel/dřevo), jejich prostorová tuhost, tradiční materiálová a výrobková základna pro kompletaci objektu (obv. pl. / příčky / střešní plášť), problémy zakládání a otevření stavební jámy.

Seznámení s variantami řešení halových staveb. Probírají se jednotlivé typy zastřešení jednopodlažních staveb – konstrukce tlačené / tažené / ohýbané, konstrukce a konstrukce pro uzavření vnitřního prostoru (obvodový a střešní plášť). 3. Základní informace o stavbách z prostorových jednotek, výškových stavbách a „super-konstrukcích“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková