Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Pozemní stavitelství III

Tématem předmětu je seznámení se s variantami architektonického a konstrukčního řešení kompletačních konstrukcí s využitím moderní (metalicko-chemické) materiálové základny. Probírá se typologie jednotlivých konstrukcí a jejich stavebně-fyzikální vlastnosti i dopad použití těchto prvků a konstrukcí na estetický výraz exteriéru i interiéru staveb a na efektivní proces realizace staveb. Probírají se dopady použití těchto konstrukcí na kvalitu vnitřního prostředí staveb.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.