Pozemní stavitelství III

ANOTACE

Tématem předmětu je seznámení se s variantami architektonického a konstrukčního řešení kompletačních konstrukcí s využitím moderní materiálové a technické základny. Studenti budou seznámeni s typologií jednotlivých konstrukcí, jejich stavebně-fyzikálními vlastnostmi a dopadem použití těchto konstrukcí a jejich částí na estetický výraz exteriéru a interiéru staveb a na efektivní proces jejich realizace. Součástí výuky je i analýza dopadů aplikace jednotlivých konstrukcí na kvalitu vnitřního prostředí staveb.

ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU

Absolvování předmětu je podmíněno úspěšným zakončením cvičení získáním zápočtu a úspěšným absolvováním zkoušky skládající se z online testu na Moodlu a ústní zkoušky. Podmínky udělení zápočtu: alespoň 70% účast na cvičeních, průběžné odevzdávání úloh dle harmonogramu cvičení a odevzdání závěrečného portfolia. Výuka cvičení proběhne na platformě Moodle, studenti vypracovávají úlohy v týmové spolupráci trojčlenných týmů.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.