Pozemní stavitelství III

Tématem předmětu je seznámení se s variantami architektonického a konstrukčního řešení kompletačních konstrukcí s využitím moderní (metalicko-chemické) materiálové základny. Probírá se typologie jednotlivých konstrukcí a jejich stavebně-fyzikální vlastnosti i dopad použití těchto prvků a konstrukcí na estetický výraz exteriéru i interiéru staveb a na efektivní proces realizace staveb. Probírají se dopady použití těchto konstrukcí na kvalitu vnitřního prostředí staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková