Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Pozemní stavitelství III

Seznámení s variantami řešení kompletačních konstrukcí na bázi „lehké prefabrikace“

  • obvodové pláště s provětrávanou mezerou (PPF) jsou probírány s ohledem na přínosy z hlediska stavebně fyzikálních parametrů, z hlediska kvality provedení a architektonického výrazu – seznámení s širokou nabídkou lícových vrstev – typy používaných oken
  • lehké obvodové pláště – typologií lehkých obvodových plášťů (LOP), základní konstrukčními detaily kovových oken a výkladců
  • interiérové kompletační konstrukce – současné varianty řešení příček, podhledů a podlah

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková