Pozemní stavitelství III

ANOTACE

Kompletační konstrukce objektů pozemních staveb. Obvodové pláště, výplně otvorů, vnitřní lehké příčky, konstrukce podlah a konstrukce podhledů.

OBSAH PŘEDMĚTU

Tématem předmětu je seznámení s variantami architektonického a konstrukčního řešení kompletačních konstrukcí s využitím moderní materiálové a technické základny. Studenti budou seznámeni s typologií a historií vývoje jednotlivých konstrukcí, jejich stavebně-fyzikálními vlastnostmi a dopadem použití těchto konstrukcí a jejich částí na estetický výraz exteriéru a interiéru staveb a na efektivní proces jejich realizace. Součástí výuky je i analýza dopadů aplikace jednotlivých konstrukcí na kvalitu vnitřního prostředí staveb.

CÍLE PŘEDMĚTU

Získání znalostí k navrhování různých materiálových a konstrukčních variant vnějších a vnitřních kompletačních konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.