Stavební materiály

přednášky

seznámení se základními druhy materiálů a výrobků; klasifikace materiálů; základní vlastnosti materiálů; vhodné způsoby aplikace materiálů a výrobků v konstrukci; stavební keramika, stavební pojiva, omítky, beton, železobeton, lehké betony, dřevo, kovy (ocel, litina, hliník), sklo, izolační materiály, obkladové materiály.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková