Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Stavební materiály

1. týden: přednáška Úvod - keramika - tradiční sortiment

Materiály tradiční a novodobé. Architektura, ekologie, estetika.

Keramika - tradiční materiál stavitelství na našem území.

2. týden: přednáška Keramika pro svislé a vodorovné konstrukce

Soudobý přístup k výstavbě zděných budov.

3. týden: přednáška Režné zdivo, keramické obklady a dlažby

Technické požadavky na obklady a dlažby. Výroba, možnosti použití, formáty...

4. týden: přednáška Kámen

Tradiční materiál pro současnou architekturu, vazba na lesní hospodářství, ekologie

5. týden: přednáška Sklo

Vlastnosti, výroba, druhy skla, oblasti využití v soudobé architektuře.

6. týden: přednáška Pojiva, malty, kompozitní desky

Druhy pojiv, vlastnosti, použití.

7. týden: přednáška Beton, železobeton

Historie, současnost, vlastnosti, možnosti využití pro soudobou architekturu.

8. týden: přednáška Pohledový železobeton, speciální druhy betonu

Estetika betonu, beton jako součást architektonického výrazu.

9. týden: přednáška Dřevo

Historie, současnost. Tradiční materiál pro soudobý architektonický výraz.

10. týden: přednáška Izolační hmoty vodotěsné

Hydroizolace a parotěsné zábrany – materiály, oblasti použití a způsoby aplikace.

11. týden: přednáška Izolační hmoty tepelné, akustické, protipožární

Druhy tepelných a akustických izolací, jejich použití, ekologie. Způsoby provedení protipožární ochrany nosné konstrukce.

12. týden: přednáška Kovy, shrnutí

Lehkost, elegance, vysoká únosnost; Ocel a beton; Požární odolnost

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.