Stavební materiály

1. týden: přednáška Úvod - keramika - tradiční sortiment (Ing.arch. Marek Pavlas, Ph.D.)

Materiály tradiční a novodobé. Architektura, ekologie, estetika.

Keramika - tradiční materiál stavitelství na našem území.

2. týden: přednáška Keramika pro svislé a vodorovné konstrukce (Ing.arch. Jan Hlavín, Ph.D.)

Soudobý přístup k výstavbě zděných budov.

3. týden: přednáška Režné zdivo, keramické obklady a dlažby (Ing.arch. Marek Pavlas, Ph.D.)

Technické požadavky na obklady a dlažby. Výroba, možnosti použití, formáty...

4. týden: přednáška Pojiva, malty, kompozitní desky. (Ing.arch. Marek Pavlas, Ph.D.)

Druhy pojiv, vlastnosti, použití.

5. týden: přednáška Betonové konstrukce v 1. až 21. století (Ing. Jana Margoldová)

Betony s přidanou hodnotou, historie a současnost, ukázky zahraničních realizací, úskalí betonového stavitelství.

6. týden: přednáška Betonové konstrukce - technologie (Ing. Jana Margoldová)

Charakteristika materiálu, realizace projektu stavby z betonu, sanace a rekonstrukce betonu.

7. týden: přednáška Kámen. (Ing.arch. Marek Pavlas, Ph.D.)

Historie, současnost. Tradiční materiál pro soudobý architektonický výraz.

8. týden: přednáška Sklo (Ing. Jaroslava Babánková)

Vlastnosti, výroba, druhy skla, oblasti využití v soudobé architektuře.

9. týden: přednáška Dřevo. (Ing.arch. Marek Pavlas, Ph.D.)

Tradiční materiál pro současnou architekturu, vazba na lesní hospodářství, ekologie.

10. týden: přednáška Izolační hmoty vodotěsné. (Ing. Marek Novotný, Ph.D.)

Hydroizolace a parotěsné zábrany – materiály, oblasti použití a způsoby aplikace.

11. týden: přednáška Izolační hmoty tepelné, akustické, protipožární. (Ing. Marek Novotný, Ph.D.)

Druhy tepelných a akustických izolací, jejich použití, ekologie. Způsoby provedení protipožární ochrany nosné konstrukce.

12. týden: přednáška Kovy, shrnutí. (Ing.arch. Marek Pavlas, Ph.D.)

Lehkost, elegance, vysoká únosnost; Ocel a beton; Požární odolnost

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková