Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Stavební materiály

Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků, jejich aplikace v architektuře a konstrukcích pozemního stavitelství. Cílem předmětu je ukázat studentům možnosti jednotlivých materiálů, vhodnost jejich použití pro různorodé účely, jejich výhody a limity. Znalosti možností využití stavebních materiálů budou studentům napomáhat rozvíjet jejich kreativitu v ateliérech. Důležitým aspektem, který je v předmětu akcentován, je také vliv použití jednotlivých materiálů na životní prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.