Stavební materiály

Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukcích pozemního stavitelství a architektuře. Klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Užitné funkce stavebních materiálů v konstrukcích a skladbách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková